Språket som verktyg

Den något kryptiska rubriken i artikeln syftar på att den utbildning i engelska, som kadetterna genomför, är kopplad direkt till flera av de ämnen de studerar. Det är inte allmän engelska de läser, utan en engelska med inriktning på militära fackuttryck.

Kadetterna diskuterar uppgiften de har fått av läraren. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Läraren, Guy Skingsley ger instruktioner till kadetterna på slottstrappan.
Läraren, Guy Skingsley ger instruktioner till kadetterna på slottstrappan. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Kadetter i samtal med läraren med Karlbergssjön i bakgrunden.
Kadetter i samtal med läraren med Karlbergssjön i bakgrunden. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Läraren diskuterar med två av kadetterna på väg in i parken.
Läraren diskuterar med två av kadetterna på väg in i parken. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Läraren, Guy Skingsley ger instruktioner till kadetterna på slottstrappan. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Kadetter i samtal med läraren med Karlbergssjön i bakgrunden. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Läraren diskuterar med två av kadetterna på väg in i parken. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten

Under den tre år långa utbildningen kadetterna går på officersprogrammet så har de engelska i stort sett varje vecka under två lektionstimmar. För det mesta sker utbildningen i lektionssal, men det kan också vara ute på Karlbergs område eller på annan plats. Exempel på andra platser, är när kadetterna genomför olika övningar under utbildningen, där de är ute under flera dygn. Den kan genomföras som en del i en övning, där delar av denna genomförs på engelska, bland annat ordergivning.

Lärarna som undervisar i engelska på Karlberg har i de flesta fall sitt ursprung i Storbritannien och flera av dem har en bakgrund från tjänstgöring i olika delar av det brittiska försvaret.

Just den här veckan var en grupp kadetter ute på Karlbergs område och genomförde utbildning med sin lärare, Guy Skingsley, som tidigare varit officer i brittiska armén. Utbildningen knöt an till den utbildning som kadetterna just nu genomför i teknik, där de bland annat får utbildning om olika radarsystems funktion.

Goda kunskaper i språk, främst engelska är en förutsättning för att du skall kunna arbeta som officer i dagens svenska försvarsmakt, med tanke på det breda internationella samarbetet som vi är en del av.