Regementets dag i Enköping

Den 2/9 genomfördes ännu en gång Regementets dag i Enköping. För första gången hölls dagen en fredag istället för, som tidigare, på en lördag. Skolorna i Enköping var särskilt inbjudna och över 600 elever deltog i ett specialprogram under dagen. Dagen avslutades också högtidligt med MUCK för Sveriges allra sista värnpliktiga.

Arméns musikkår visade upp sig på regementets dag. Foto: Ola Berglind/Försvarsmakten
Fokus på Regementets dag var en kombination av rekrytering, anhörigdag till GMU-soldater och öppet hus för allmänheten.
Fokus på Regementets dag var en kombination av rekrytering, anhörigdag till GMU-soldater och öppet hus för allmänheten. Foto: Ola Berglind/Försvarsmakten
De sista värnpliktsmedaljerna delas ut.
De sista värnpliktsmedaljerna delas ut. Foto: Erica Jonsson/Försvarsmakten
Fokus på Regementets dag var en kombination av rekrytering, anhörigdag till GMU-soldater och öppet hus för allmänheten. Foto: Ola Berglind/Försvarsmakten
De sista värnpliktsmedaljerna delas ut. Foto: Erica Jonsson/Försvarsmakten

Fokus på Regementets dag var en kombination av rekrytering, anhörigdag till GMU-soldater och öppet hus för allmänheten. Skolelever från Enköpings kommun var särskilt inbjudna och över 600 deltog i skolkampen där de fick tävla och lösa uppgifter.

Insatsenheten organiserade ett specialprogram för omkring 400 anhöriga till de GMU-soldater som ryckt in. Dessutom tog några hundratal övriga chansen att besöka regementet under öppet hus-dagen, och som mest uppskattades besöksantalet till ca 1500 personer.

Dagen inleddes officiellt med att chefen för Ledningsregementet, överste Thomas Nilsson, hälsade välkommen. Arméns musikkår gav en konsert och förevisningarna startade. Samtliga enheter på regementet visade upp både materiel och färdigheter. Några av höjdpunkterna under dagen var en MC-uppvisning, fallskärmshoppning och en uppvisning av ett stridsmoment.

Dagen avslutades med att överste Thomas Nilsson genomförde en soldaterinran för GMU-soldaterna och för sista gången i svensk historia delade ut värnpliktsmedaljen till de 10 infosoldater på 56 plutonen som blev de sista någonsin att mucka.