Psyopsteam räknar kor i Skåne

Som förberedelse inför nästa insats för övar psyopsförbandets taktiska psyops team (TPT), på Rinkaby skjutfält i Skåne. Exempelvis fick ett TPT uppgiften att bedöma en lokal ledares förmögenhet. Som ett led i bedömningen räknade man in hans kor vilket på ett sätt kan omsättas till hur förmögen en person är.

Soldaterna är på spänn, om något skulle gå galet måste de kunna dra sig ur omedelbart. Foto: Niklas Falk/Försvarsmakten
Chefen samverkar. Med sig har han en soldat som övervakar säkerheten vid mötet, chefen fokuserar på att intervjua den han möter.
Chefen samverkar. Med sig har han en soldat som övervakar säkerheten vid mötet, chefen fokuserar på att intervjua den han möter. Foto: Niklas Falk/Försvarsmakten
Chefen samverkar. Med sig har han en soldat som övervakar säkerheten vid mötet, chefen fokuserar på att intervjua den han möter. Foto: Niklas Falk/Försvarsmakten

Psyopsförbandet utbildas större delen av tiden på Ledningsregementet i Enköping. Det finns idag fyra TPT, varav ett är insatt i Afghanistan och tre övades under veckan i Skåne. Psyopsförbandet har också en enhet insatt i Italien inom ramen för Libyeninsatsen. Övningen syftade till att förbereda teamen för insats i främmande land och som övningsledare kapten Sverker Magnusson, med glimten i ögat sa; ”Vad passar då bättre än att åka till provinsen i söder…”.

Under övningen har man tränat taktik, stridsteknik, underrättelsearbete och intervjuteknik.
Under den här dagen genomförde ett av teamen en samverkan med en lokal informatör. Utanför byggnaden där intervjun genomfördes stod övriga soldater ur teamet med sina fordon i eldställning eller skyddsställning, beredda att ingripa om något skulle gå snett under intervjun. Under utvärderingen ställdes flera intressanta frågor. Hade teamchefen ställt rätt frågor, hade man ställt frågorna på ett bra sätt, hade man haft koll på situationen i anslutning till intervjuplatsen och inte minst; hade man fått fram mer information än vad intervjuobjektet hade tänkt dela med sig av?

All utbildning är relevant, även att titta på sitt eget förband genom motpartens glasögon. Att helt enkelt vara motståndare till sina egna kamrater kan vara nyttigt eftersom man ser olika saker beroende på vad man har för uppgift. De flesta soldaterna tycker att det är kul med en mindre förbandstyp. De upplever att det kan vara frustrerande att förbandet är under utveckling och uppbyggnad men att det samtidigt ger stora möjligheter att påverka.

Det skånska vädret har inte visat sig från sin soligaste sida under de senaste dygnen. Även här framhåller soldaterna att det är bra;
– I en längre övning lär man känna varandras styrkor och svagheter, ännu bättre om vädret är emot en. Men visst är det skönt nu när solen kommit fram igen, säger Andreas Österlund som vilar ut och torkar upp sin utrustning efter nattens hällregn.

Det tredje taktiska psyopsteamet, TPT 3, som åker till Afghanistan tillsammans med P 7 under nästa år, är positiva till övningsfältet Rinkaby.
– Det är bra med ett miljöombyte. Fältet medger avstånd och ytor som väl motsvarar vår tänkta insatsterräng,säger teamchefen Andreas Österlund, en relativt nyutexaminerad fänrik. Han säger dessutom att han gärna kommer ner till Skåne igen för att samträna sig och sitt team med övriga delar ur P 7 innan insatsen ska starta.