Psykologiska operationer ger stöd och förståelse

Talibaner klär ut sig i den heltäckande kvinnoklädseln burka för att förklädda begå brott eller försöka hålla sig undan rättvisan. Psyops stödjer nu afghansk polis och armé i att göra den afghanska befolkningen uppmärksam på problemet.

Ingebrikt Sjövik, chef för afghanistanstyrkans psyopsenhet, besöker en polischeckpoint i utkanten av staden Mazar-e-Sharif där större delen av afghanistanstyrkan är samlad. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Väldigt bra informationsblad och bra att folk får veta att det här förekommer, säger polisens presstalesman i Mazar-e-Sharif, Shirjan Durani.
Väldigt bra informationsblad och bra att folk får veta att det här förekommer, säger polisens presstalesman i Mazar-e-Sharif, Shirjan Durani. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Informationsbladen innehåller information om att det finns burka-klädda talibaner. Texten är på Dari och Pushtu, de två största språkgrupperna i Afghanistan.
Informationsbladen innehåller information om att det finns burka-klädda talibaner. Texten är på Dari och Pushtu, de två största språkgrupperna i Afghanistan. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Materialet granskas av poliserna på en av de mindre stationerna i Mazar-e-Sharif.
Materialet granskas av poliserna på en av de mindre stationerna i Mazar-e-Sharif. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Väldigt bra informationsblad och bra att folk får veta att det här förekommer, säger polisens presstalesman i Mazar-e-Sharif, Shirjan Durani. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Informationsbladen innehåller information om att det finns burka-klädda talibaner. Texten är på Dari och Pushtu, de två största språkgrupperna i Afghanistan. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Materialet granskas av poliserna på en av de mindre stationerna i Mazar-e-Sharif. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten

Exempel:

  • En grupp talibaner har under året vid flera tillfällen placerat ut hemmagjorda minor och gjort väpnade angrepp mot afghanska armén. Under förflyttningar har de använt burka.
  • Mord har utförts av en man iklädd burka.
  • En misstänkt brottsling som enligt överenskommelse skulle ha överlämnats till afghansk polis försökte rymma i burka.
  • En grupp talibaner körde hemmagjorda minor på motorcyklar. På passagerarplats satt män iklädda burkor med de hemmagjorda minorna i klädedräkten.

Exemplen ovan är från i år och alla har inträffat i det svensk-finska området.
– Eftersom människor till stor del är analfabeter och ofta endast har den lokale mullan som informationskanal kan informationen ofta bli vriden beroende på mullans åsikter. Vi möter ofta propaganda vilken vi måste motarbeta. Vi försöker få stöd och förståelse för vårt och den afghanska statens arbete i Afghanistan samtidigt som vi berättar sanningen om motståndarsidan, säger Ingebrikt Sjövik, chef för psyops i den nuvarande afghansitanstyrkan.

Psyops har försett afghansk armé och polis med informationsblad som de ska dela ut till civilbefolkningen. Befolkningen uppmanas att rapportera om de ser män gömma sig i burkor.
– Det här är ett sätt för talibanerna att försöka verka ofarliga. Det är bra att folk får veta att talibanerna använder burka för dölja sig, säger Shirjan Durani, presstalesman för polisen i Mazar-e-Sharif.

För polisen är problemet inget nytt. Shirjan Durani visar bilder på utklädda talibaner som man tidigare arresterat. Psyopsenheten har tryckt 1 000 blad om de burka-klädda talibanerna.
Förutom informationsbladen om burka-klädda talibaner delade psyops ut affischer med eftersökta talibaner, eller upprorsmän, till polisen. De tar i sin tur en bild med sin mobiltelefon och visar sedan upp för människor de möter i sitt arbete.