Polis med rätt att röja

I Swedecs roll som Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum ingår att stödja totalförsvaret med utbildning. Därav har personal från Polisen varit elever i Eksjö under några veckors tid.

Ficklampa är ett bra hjälpmedel även i dagsljus vid identifiering av objekt.
Ficklampa är ett bra hjälpmedel även i dagsljus vid identifiering av objekt. Foto: Maria Claesson / Försvarsmakten
Vid samverkan med vittnet reder amröj- ledaren här ut i vilket lägenhetsfönster det står en granat.
Vid samverkan med vittnet reder amröj- ledaren här ut i vilket lägenhetsfönster det står en granat. Foto: Maria Claesson / Försvarsmakten
Ficklampa är ett bra hjälpmedel även i dagsljus vid identifiering av objekt. Foto: Maria Claesson / Försvarsmakten
Vid samverkan med vittnet reder amröj- ledaren här ut i vilket lägenhetsfönster det står en granat. Foto: Maria Claesson / Försvarsmakten

Nästan dagligen rapporteras till Polisen runt om i landet kring händelser där privatpersoner hittat ett okänt och kanske explosivt föremål. Upptäckter sker bland annat i samband med renoveringar, byggnationer, där jordbruks- maskiner plöjt fram eller vid städning av till exempel dödsbon. I de flesta fall bedöms objekten som hanterbara av polisens egna ammunitionsröjningsledare.

Samarbete

I sin roll som Totalförsvarets Ammunitions- och Minröjnings- centrum samarbetar Swedec bland annat med Polisen. Under de senaste veckorna har det därav bedrivits utbildning inom röjning av konventionell ammunition steg II. Eleverna har varit poliser från bombsektionerna i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Amröjledare

Under utbildningsveckorna har eleverna tränats i att aktivt arbeta med att minimera riskerna kring ammunitionsröjning. En av de viktigaste delarna i jobbet som amröjledare är att åstadkomma ett så gott rekogniseringsunderlag som möjligt. Som stöd i arbetet finns en dokumenteringsmall med relevanta frågeställningar inom undersökningsarbetet.

TASK

Den avslutande kursveckan innefattar föreställda ”skarpa” uppdrag så kallade TASK. Förmågan att samverka med upphittaren av objektet, som i de här sammanhangen kallas vittne, prövas. Insikter hos de blivande amröjledarna beträffande tekniska faror i momenten kontrolleras. Vilken taktik och åtgärder poliserna använder sig av vid omhändertagande av objekt övervakas på nära håll av lärarna vid Swedec. 

Resultat

Med stor noggrannhet och professionalism utför eleverna uppdrag efter uppdrag.

– De använder genomgående dokumenteringsmallen så inget missas i rekogniseringsarbetet och det är bra, uttrycker kursansvarige Johan Lönnefelt.

– Mallen med frågorna ger ett bra stöd, tycker Christian som är en av polismännen vid kursen, men hur vi använder oss av dem skiljer sig. Varje jobb är ju unikt i sig, avslutar han.