Pansarbataljonen går man ur huse

Pansarbataljonen genomförde Gruppfälttävlan 2011 med syfte att öka personliga färdigheter och svetsa samman personalen från grupp till bataljon. Tävlingen startade 28 september och pågick under ett dygn.

Ett av momenten var avståndsbedömning från långa till korta sträckor. Lag 19 gör sig redo för att bedöma det långa avståndet. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Mats Drugge, biträdande övningsledare.
Mats Drugge, biträdande övningsledare. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Mats Drugge, biträdande övningsledare. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten

– Det är ett bra sätt att undersöka nivån på bataljonens soldatkunskaper. Man kan säga att det är tvådelat. För det första har vi chans att vara tillsamman och för det andra får vi prova på att göra, det vi alla är – att vara soldat, säger den biträdande övningsledaren Mats Drugge.

Gruppfältävlan genomfördes med anställd militär personal. Deltagande grupper fick utföra förflyttningar till fots på Bodens södra skjutfält med stridsutrustning och stridspackning.

All personal vid pansarbataljonen deltog.  I första hand som deltagare, och i andra hand som funktionär eller momentledare på någon av de ingående stationerna.

Tävlingsdeltagarna utförde bland annat mörkerskjutning, skjutning i dagsljus, karttjänst/eldobservation i mörker och ljus, avståndsbedömning, sjukvårdsmoment, snabbmarsch och olika typer av skyddstjänst, CBRN.

Fyrtiotvå lag, uniformerade med stridsutrustning deltog.