Övning på de brittiska slätterna

På övningsfältet Salisbury Plain i Hampshire, cirka 12 mil väster om London, deltog Lv 6 med en radarenhet UndE 23 vid övningen Brilliant Sky 6 den 5-9 september. Främsta målet var att öva nya radaroperatörer.

Lv 6 UndE 23 grupperad på gränsen till målområdet. Foto: Mattias Elfström/Försvarsmakten
Genomgång vid grupperingsplats.
Genomgång vid grupperingsplats. Foto: Mattias Elfström/Försvarsmakten
Salisbury Plain.
Salisbury Plain. Foto: Mattias Elfström/Försvarsmakten
Brittisk UndE bemannad av Saab.
Brittisk UndE bemannad av Saab. Foto: Mattias Elfström/Försvarsmakten
Genomgång vid grupperingsplats. Foto: Mattias Elfström/Försvarsmakten
Salisbury Plain. Foto: Mattias Elfström/Försvarsmakten
Brittisk UndE bemannad av Saab. Foto: Mattias Elfström/Försvarsmakten

Övningen är en test- och försöksverksamhet för varning och larmning (sense and warn) vid hot från beskjutning med indirekt eld, så kallade RAM-hot (Rocket Artillery Mortar). I försöken görs skjutningar som så långt det är möjligt ska återspegla den hotbild som finns i dagens insatsområden i Afghanistan och Irak. Under denna övning användes 107 millimeters artilleriraketer från varierande skjutavstånd.

Syftet med Lv 6 deltagande var främst att öva nya operatörer på RAM-hot men även att validera den metodhandbok som Lv 6 tog fram i våras. Övningen var uppskattad av de soldater som var med.
– Roligt att i verkligheten få se det som man tidigare bara har hört talas om, sa Joakim Ingfeldt och syftade på skarpskjutningen med 107 millimeters artilleriraketer.

Den svenska styrkan, som totalt uppgick till tio personer, inkluderade även fordonsförare från logistikkompaniet, som framförde tung lastbil med tungt släp. Veckan innan avfärd mot England fick flottiljområdet i Halmstad vänstertrafik under ett par timmar för att öva fordonsförarna.
– Här i England så har det gått betydligt enklare att anpassa sig till vänstertrafiken än man hade föreställt sig, säger Oscar Wickman. Han tycker även att det varit intressant att få möjligheten att sitta med i radarstationen under de skjutningar som genomförts och därigenom fått inblick i radaroperatörens vardag också.

Övningsområdet Salisbury Plain är med svenska mått mätt ett stort övningsfält, bara målområdet uppgår till 25 kvadratkilometer. Under veckan sköts det även en hel del med granatkastare på fältet, vilket gav möjlighet till mängdträning för besättningen i radarn.

Att Lv 6 kan delta i övningen beror på ett samarbetsavtal mellan Sverige, Storbritannien och USA där länderna utbyter information och erfarenheter för att gemensamt utveckla UndE 23:s förmåga.
– Avtalet ger oss unika möjligheter att träna vår sensorförmåga under helt andra förhållanden än vi kan åstadkomma hemma, säger Mattias Elfström på Luftvärnets stridsskola.