Övar inför ny anställningsform

Det är blöta soldater som nu genomför sin krigsförbandsövning, KFÖ, vid Lombens skjutfält utanför Kalix. En är Erik Lehnberg från Sundsvall som nu övar för att bli GSS/T, tidvis tjänstgörande soldat.– Efter att jag nyligen genomfört min grundläggande militära utbildning, GMU, i Härnösand fick jag en förfrågan om jag vill fortsätta inom Försvarsmakten, säger han.

Erik Lehnberg, Sundsvall, tog del av utvärderingen efter dagens övning. En ny kategori soldater som övar vid Lombens skjutfält utanför Kalix. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Magnus Jonsson, kompanichef.
Magnus Jonsson, kompanichef. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Per Nyström och Andreas Mårtensson fyller på ammunition efter momentet. ”De är roligt att träffa gamla kompisar samtidigt som jag ser fram emot att avsluta studierna innan jag bestämmer mig om framtiden, säger Andreas Mårtensson.
Per Nyström och Andreas Mårtensson fyller på ammunition efter momentet. ”De är roligt att träffa gamla kompisar samtidigt som jag ser fram emot att avsluta studierna innan jag bestämmer mig om framtiden, säger Andreas Mårtensson. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Utvärdering.
Utvärdering. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Magnus Jonsson, kompanichef. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Per Nyström och Andreas Mårtensson fyller på ammunition efter momentet. ”De är roligt att träffa gamla kompisar samtidigt som jag ser fram emot att avsluta studierna innan jag bestämmer mig om framtiden, säger Andreas Mårtensson. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Utvärdering. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten

Erik är en av cirka 40 stycken soldater som tränas inför samma uppgift. Att bli en av en ny soldatkategori som kommer att anställas inom Försvarsmakten. Det är inte riktigt klart hur kontrakten ska se ut, nya lagar och förordningar håller på att tas fram. När dessa lagar och förordningar är på plats kommer man bland annat att få lagstadgad rätt att ta ledigt från sin civila sysselsättning för att tjänstgöra i Försvarsmakten. De anställda soldaterna benämns GSS/K, kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän och de tidvis tjänstgörande benämns GSS/T.


Magnus Jonsson, är en av de officerarna som har varit delaktig vid rekryteringen och kommer att bli deras chef.
– Jag och mina kollegor på I 19 har ringt runt och rekryterat av de som från 2005 och framåt utbildats till pansarskyttesoldat under sin värnplikt. Samtidigt som några har rekryterats direkt från den grundläggande militära utbildningen, säger han.

Övningsdagen var en av de sista under denna KFÖ. Molnen låg lågt och regnet strilade ner hela tiden. På dagens schema stod grupps understöd av sidogruppsanfall men skarp ammunition.
– Under KFÖ:n har vi övat enskild soldat, stridspar och strid i grupp. Totalt har vi skjutit skarpt i fem dagar.  Det mesta har gått bra trots att utbildningstakten har varit hög. Men visst finns det ytterligare detaljer att träna på, säger Magnus Jonsson.