Ökat fokus på tidvis tjänstgöring

Ett drygt år efter att värnplikten blev vilande, konstaterar förbanden i Halmstad att rekryteringen av det nya frivilligt rekryterade försvaret går enligt plan. Samtidigt görs nu nya satsningar på att rekrytera fler tidvis tjänstgörande soldater, GSS/T.

För 62:a luftvärnsbataljonen har rekryteringen av tidvis tjänstgörande soldater gått bra, och den första krigsförbandsövningen gav mersmak för många av deltagarna. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Riksdagsmännen Cecilia Widegren och Michael Svensson (M) ställde många frågor om rekrytering och tidvis tjänstgöring vid sitt besök på Lv 6.
Riksdagsmännen Cecilia Widegren och Michael Svensson (M) ställde många frågor om rekrytering och tidvis tjänstgöring vid sitt besök på Lv 6. Foto: Selma Sedelius/Försvarsmakten
Riksdagsmännen Cecilia Widegren och Michael Svensson (M) ställde många frågor om rekrytering och tidvis tjänstgöring vid sitt besök på Lv 6. Foto: Selma Sedelius/Försvarsmakten

Den tidvis tjänstgörande soldaten skriver ett kontrakt med Försvarsmakten om att komma in för tjänstgöring då och då, vid övning eller insats. Däremellan har han eller hon en annan civil sysselsättning. I augusti i år var cirka 120 tidvis tjänstgörande soldater inne på den första krigsförbandsövningen i det nya systemet – tre veckors övning med mycket goda resultat. Eftersom det fortfarande saknas de lagar och förordningar som krävs för att soldaterna ska ha laglig rätt att få ledigt från jobbet för en övning, använde de flesta sin semester för att kunna delta. I mitten på 2012 planeras de lagar och förordningar som krävs för att systemet ska fungera fullt ut vara på plats.
– Vi har lyckats bra hittills med att rekrytera våra tidvis tjänstgörande soldater, säger bataljonschef Torkel Nordwall, och den krigsförbandsövning vi just genomförde har redan börjat ge effekter. Soldaterna som var inne för tidvis tjänstgöring var mycket nöjda. Nu vet vi att de börjar tipsa sina kompisar så att budskapet sprids att det finns plats för fler.

Lv 6 målsättning för GSS/T är att 150 soldater ska tecknat avsiktsförklaring om tjänstgöring vid 2011 års utgång. I dagsläget finns 144 så kallade interimskontrakt tecknade, och nu görs en satsning att inte bara nå målet utan överträffa det och gå vidare mot de 700 som ska vara anställda som GSS/T när organisationen är fullt uppbyggt år 2017.
– Vi kommer inom kort att bjuda in de sista fem årskullarna av värnpliktiga till en informationshelg, säger Robert Trupp, rekryteringsansvarig vid Lv 6. Vi tror att det finns många i den gruppen som är intresserade av att fortsätta ha en relation med Försvarsmakten, och kan lockas av modellen med tidvis tjänstgöring.

Frågan om tidvis tjänstgörande soldater har varit livligt debatterad den sista tiden, och många politiker som besökt garnisonen har fått information just om rekryteringen av GSS/T.
– Det är väldigt värdefulla synpunkter som vi får hämta in vid ett sådant här besök, säger Cecilia Widegren (M), vice ordförande i riksdagens försvarsutskott som just nu arbetar med de lagändringar som krävs för att systemet ska fungera fullt ut. Interimskontrakten är en bra plattform att utgå från i det arbetet – vad funkar och vad funkar inte.

Vid Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, är den stora merparten av de soldater som anställs kontinuerligt tjänstgörande (GSS/K), alltså anställda på heltid. Till den tekniska bataljonen rekryteras mekaniker, elektriker, reservdelsmän och andra tekniska befattningar för soldater.
– Vi har hittills rekryterat 32 soldater, säger Stefan Klarquist, rekryteringsansvarig på FMTS. Just nu genomförs grundläggande militär utbildning (GMU) där FMTS har 18 rekryter. Vårt rekryteringsläge för 2011 ser bra ut, och vi bedömer att vår ram på 71 GSS/K i år kommer att bemannas.