ÖB på officiellt besök i Brasilien

Överbefälhavare Sverker Göranson genomför just nu ett officiellt besök i Brasilien efter inbjudan från sin motsvarighet general de Nardi. Dessutom har ett möte med försvarsminister Celso Luiz Nunes Amorim ägt rum.

Foto: Per Brissman/Försvarsmakten

Några av de frågor som ÖB och general de Nardi diskuterat är det pågående materielsamarbetet. ÖB har i samtalen också utbytt erfarenheter kring olika typer av krishanteringsinsatser. Brasilien leder FN:s insats på Haiti. Under besöket har även Brasilien informerat om sina erfarenheter av att hantera naturkatastrofer.  

ÖB besöker även marina förband och Brasiliens försvarshögskola, samt träffar samtliga försvarsgrenschefer.