Nu ställer vi om

För förbandsinstruktörer som sedan tidigare har ammunitions- och minröjningsutbildning har Swedec inom ramen för det nya utbildningssystemet genomfört första omgången av omställningsutbildningen.

Förbandsinstruktörer tränar på att frilägga flygbomb med stöd av schakt och tripod. Foto: Joakim Lyckemo
Sergeant Bark, Ing 2 ses här genomföra ett viktigt moment före sökverksamheten nämligen kalibrering.
Sergeant Bark, Ing 2 ses här genomföra ett viktigt moment före sökverksamheten nämligen kalibrering. Foto: Maria Claesson/ Försvarsmakten
Löjtnant Lyckemo, I 19 markerar ut var han hör indikationer om att OXA ligger dold under marken.
Löjtnant Lyckemo, I 19 markerar ut var han hör indikationer om att OXA ligger dold under marken. Foto: Maria Claesson/ Försvarsmakten
Förbandsinstruktör i sökmoment med Amröjsökare 5B.
Förbandsinstruktör i sökmoment med Amröjsökare 5B. Foto: Maria Claesson/ Försvarsmakten
Sergeant Bark, Ing 2 ses här genomföra ett viktigt moment före sökverksamheten nämligen kalibrering. Foto: Maria Claesson/ Försvarsmakten
Löjtnant Lyckemo, I 19 markerar ut var han hör indikationer om att OXA ligger dold under marken. Foto: Maria Claesson/ Försvarsmakten
Förbandsinstruktör i sökmoment med Amröjsökare 5B. Foto: Maria Claesson/ Försvarsmakten

Under veckan som gått har ett antal förbandsinstruktörer från olika platser i landet varit elever på Swedec. De har genomfört så kallad omställningsutbildning uppdelat i fyra olika linjer. Vad respektive elev har utbildats i grundar sig helt och hållet på vilken kompetens personen har sedan tidigare.

Examination

Under fredagen examinerades bland annat Joakim Lyckemo från Norrbottens regemente, I 19 i hantering av Amröjsökare 5 B. Med stöd av Amröjsökare 5B letar man reda på djupliggande dold oexploderad ammunition så kallad OXA. 

Tillvägagångssätt

Examinationsmomentet går ut på att kursdeltagarna sakta söker sig framåt på ett i förväg markerat område. Amröjsökare 5B känner med hjälp av magnetism av var OXA ligger dold i marken. Den som examineras markerar platsen där specifika ljudsignaler hörs från sökinstrumentet med små röda markeringspinnar. Efter en stund har platsen för objektet blivit fastställt.

Tungt jobb

Under veckan har en del instruktörer tränats i att bygga schakt för att hålla undan sandmassor vid friläggning av flygbomb. Fascinerande nog så klarar de av det enorma arbetet med att lyfta flygbomben på endast 3-4 man genom att rigga en hög metallkonstruktion på tre ben, så kallad tripod, för att frambringa hävningseffekt med stöd av linsystem.

Erfarenhetsutbyte

Löjtnant Lyckemo som till vardags arbetar som stödinstruktör inom Explosive Ordnance Clearance, EOC gick en gång i tiden sin grundutbildning i Eksjö. Han har precis som många andra med jämna mellanrum varit tillbaka på Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (Swedec) för kompetensutveckling och periodvis arbetat som lärare. Han påpekar att utbyte av varandras synpunkter och erfarenheter alltid är en självklarhet.

– Det är intressant och spännande var gång man kommer hit till Swedec. Antingen så kan man ta eller så kan man ge, uttryckte Lyckemo med ett leende på läpparna eftersom han just blivit godkänd vid examinationen.