Nordiskt samarbete inom hundtjänst fortsätter

Under slutet av augusti hölls ytterligare en kurs i att hantera hotet från hemmagjorda bomber med hjälp av hund (C-IED/hund: Counter Improvised Explosive Devices) på Hundeskolen i Norge. Kursen går ut på att genom samarbete mellan de nordiska länderna, sprida kunskap och erfarenheter inom området sökhundar verksamma i Afghanistan. Under kursen deltog norska, svenska och danska sökhundsekipage och instruktörer från Norge och Sverige.

Norskt ekipage under uppstart. Foto: Simen Rudi
Försvarsmaktens Abba söker väg.
Försvarsmaktens Abba söker väg. Foto: Simen Rudi
Genomgång efter övning.
Genomgång efter övning. Foto: Simen Rudi
Danskt ekipage i sökarbete.
Danskt ekipage i sökarbete. Foto: Simen Rudi
Försvarsmaktens Abba söker väg. Foto: Simen Rudi
Genomgång efter övning. Foto: Simen Rudi
Danskt ekipage i sökarbete. Foto: Simen Rudi

Det som övas under kursen är att söka av vägar och stråk efter hemmagjorda bomber som kan finnas nergrävda i backen. Hundarna tränas på att lokalisera och markera objekt/sprängämnen för att på ett så säkert sätt som möjligt kunna skydda den egna truppens framryckning i insatsområdet. Det finns många skilda typer av scenarion att öva på och det kan se ut på många olika sätt. Det kräver mycket träning och en hund med stor söklust och vilja till självständigt arbete. Från hundförarnas sida krävs god kunskap om hundens dressyr och en förmåga att lösa ut nya situationer från fall till fall.

Den breda erfarenheten som finns på de deltagande ekipagen och instruktörerna kommer från olika delar av Afghanistan där danskarna har erfarenheter från Helmandprovinsen, norrmännen från Faryab och svenskarna från Mazar-e-Sharif. Statistik visar att de nya IED-hot och trender som finns i södra Afghanistan förr eller senare kommer att dyka upp i de norra områdena (Faryab och Mazar-e-Sharif). Detta gör att vi på förhand kan förbereda oss för vad vi kan förväntas hitta i det svenska området framöver och på så sätt träna våra hundar på ett bra sätt.

Ett stort intresse visades för denna kurs från alla nationer samt även från FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) och den norska motsvarigheten FFI (Forsvarets Forsknings Institut) som även besökte oss under kursens gång. Fortsättning på samarbetet följer under våren 2012.