Nordisk stabsutbildning på export

Jinja, Uganda.– Idag börjar eleverna öva tillämpningen av den arbetsmetod vi lärde ut förra veckan och det ska leda till att de kan föredra en uppgiftsanalys för en högre chef sent i eftermiddag. Det säger Major Bengt-Åke Folkeson, kurschef för den EASF UNSOC som just nu genomförs i Jinja, Uganda.

UNSOC, United Nations Staff Officers Course, en kurs avsedd att utbilda och träna blivande stabsmedlemmar i hur man arbetar i en FN-stab. Foto: Jonas Svensson/Försvarsmakten
Major Bengt-Åke Folkeson är kurschef för EASF UNSOC i Jinja, Uganda.
Major Bengt-Åke Folkeson är kurschef för EASF UNSOC i Jinja, Uganda. Foto: Jonas Svensson/Försvarsmakten
Eleverna är officerare från Uganda, Burundi, Kenya, Rwanda, Somalia och Sudan och är en sammansatt grupp med olika förkunskaper i engelska, olika datorvana och olika stabsarbetskulturer.
Eleverna är officerare från Uganda, Burundi, Kenya, Rwanda, Somalia och Sudan och är en sammansatt grupp med olika förkunskaper i engelska, olika datorvana och olika stabsarbetskulturer. Foto: Jonas Svensson/Försvarsmakten
Major Bengt-Åke Folkeson är kurschef för EASF UNSOC i Jinja, Uganda. Foto: Jonas Svensson/Försvarsmakten
Eleverna är officerare från Uganda, Burundi, Kenya, Rwanda, Somalia och Sudan och är en sammansatt grupp med olika förkunskaper i engelska, olika datorvana och olika stabsarbetskulturer. Foto: Jonas Svensson/Försvarsmakten

UNSOC betyder United Nations Staff Officers Course, en kurs avsedd att utbilda och träna blivande stabsmedlemmar i hur man arbetar i en FN-stab. Orsaken till att Bengt-Åke och hans sex svenska kolleger från Försvarsmaktens internationella centrum, Swedint och två finska och en dansk instruktör är i Jinja, är beslut fattade under ett antal nordiska försvarsministermöten sedan 2008, med innebörden att de nordiska länderna ska stödja den östafrikansk fredsstyrkan, EASF, Eastern Africa Stand By Force. 

Kursen är två veckor lång och fokuserar på den stabsarbetsprocess som ska leda från en uppgift, via antaganden och frågor till en operationsorder.
– Första veckan handlade mycket om bakgrundskunskap om FN, dess organisation och funktioner. Eleverna ska kunna tjänstgöra i en multinationell, multifunktionell stab inom ramen för en fredsinsats ledd av FN, Afrikanska Unionen eller någon annan regional organisation och därför är det viktigt med solida grundkunskaper om FN. Afrikanska Unionen använder nämligen mycket av FN:s metoder och organisationsmodeller, säger Bengt-Åke Folkeson.

Totalt har han och kollegerna 30 officerare från Uganda, Burundi, Kenya, Rwanda, Somalia och Sudan, som elever och det är en sammansatt grupp, från kapten till överste och med olika förkunskaper i engelska, olika datorvana och olika stabsarbetskulturer.
– De har utvecklats bra under den första veckan, tycker jag, säger Bengt-Åke Folkeson. De har hög motivation och vill verkligen lära sig och ställer många bra frågor. Det svåra är att kursspråket är engelska och det gäller att hitta rätt nivå, så att även de som kommer från länder med franska eller andra andraspråk, kan hänga med. Men, tillägger han, eleverna stöttar varandra, främst när det gäller datorvanan och nu, i början på den andra veckan, är det inte längre elever från sex olika nationer, utan tre elevgrupper som jobbar med elevuppgifterna tillsammans.

Just nu planerar man för ett genomförande till i mars nästa år och erfarenheterna från denna första omgång är viktiga. Varje dag sammanställs dagens erfarenheter och varje vecka avslutas med en sammanfattande erfarenhetsdiskussion. En av de viktigaste erfarenheterna för kommande kurser handlar just om kunskapsnivån:
– När vi gör den här kursen hemma på Swedint lägger vi den på en ganska hög nivå redan från starten. Här har det visat sig att kunskaperna om FN och Afrikanska Unionen inte var så djupa som vi trodde och det anpassar vi oss till, säger Bengt Åke Folkeson.