Moderat försvarsdag

Under en dag besökte moderata riks- och lokalpolitiker 25 förband runt om i landet för att följa upp det politiska beslutet om försvarsreformen. Syftet var att på plats få ta del av det pågående arbetet och se hur besluten realiseras lokalt.

Det var en mycket öppen och givande dialog vid besöket. Foto: Kristina Swaan/Amf 1

– För oss är det viktigt att följa upp de beslut som tas för att få en bild av vad som fungerar och vad som är mindre bra, det gör vi bäst genom att ha en dialog direkt med försvarets personal, sa Karin Enström, moderat riksdagsledamot och ordförande i utrikesutskottet

Hög förändringstakt

Förändringstakten och flexibiliteten i försvarsmakten är hög, den måste vara det för att kunna möta den föränderliga omvärldsbilden. Flödet av soldater och officerare kommer i framtiden att vara betydligt större än det har vart historiskt med den nya reformen.

– Jag är positiv till det nya personalförsörjningssystemet även då den är svår att genomföra. Det nya systemet skapar en större tillgänglighet av insatsberedda förband nationellt såväl som internationellt vilket är positivt. En större satsning genomförs samtidigt vid hemvärnsförbanden. Hemvärnet är en viktig resurs och utgör en nationell grundplatta vilket också ger större handlingsfrihet med krigsförbanden att kunna verka internationellt, sa Ola Truedsson, chef för Amfibieregementet.

Rekryteringen till Försvarsmaktens olika förband och inte minst Amfibieregementet har fungerat över förväntan. Det finns ett stort intresse att genomföra utbildning till soldat och sjöman och för en fortsatt karriär inom försvaret. Det som ofta ställer till det i främst storstadsområden för de unga killarna och tjejerna är bostadsfrågan.

– Jag har fått en mycket bra bild av reformeringsarbetet lokalt här på Berga och jag är mycket imponerad av det som produceras på förbandet. Det jag skall ta med mig till min kommun är infrastrukturfrågan, jag upplever att vi inte riktigt har förstått det behovet, sa Roland Dehlin, moderat oppositionsråd i Nynäshamn

Välutbildade förband

– Riksdag och regering tillsammans med Försvarsmakten har en gemensam uppgift att driva igenom reformen. Lika viktigt är det att vi tillsammans kommunicerar och förklarar syftet med förändringsarbetet och varför den är så viktig. Sverige har idag bra soldater, sjömän, officerare och civilanställda. Vi har hög kompetens och är välutbildade med modern utrustning som är internationellt efterfrågade. Alla insatser som Sverige deltagit i bevisar det, både insatsen i Tchad, Afghanistan, Adenviken och nu senast i Libyen för att nämna några, avslutade Karin.

Karin och Roland fortsatte sedan besöket på Fjärde sjöstridsflottiljen för att få deras syn av det pågående reformeringsarbetet.