Ministern nöjd med Lv 6 rekrytering

Luftvärnsregementets erfarenheter av att rekrytera och öva med tidvis tjänstgörande soldater stod i fokus när försvarsminister Sten Tolgfors besökte Lv 6.– Vi kom hit därför att Halmstad är bäst på detta, och har jobbat med frågorna länge, sa ministern.

Försvarsminister Sten Tolgfors träffade de tidvis anställda soldaterna Andreas Andersson, Anders Nilsson och Richard Schacher. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Regementschef Lennart Klevensparr och försvarsminister Sten Tolgfors diskuterade rekrytering.
Regementschef Lennart Klevensparr och försvarsminister Sten Tolgfors diskuterade rekrytering. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Regementschef Lennart Klevensparr och försvarsminister Sten Tolgfors diskuterade rekrytering. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

Försvarsministern kom i sällskap med bland annat två moderata ledamöter från försvarsutskottet, och den viktigaste punkten på programmet var just rekrytering och personalförsörjning, med tyngdpunkt på tidvis tjänstgöring där Lv 6 varit först ute i landet. Tre av de tidvis tjänstgörande soldater som just genomfört sin första krigsförbandsövning fanns på plats för att berätta om sina upplevelser för ministern, som hade många frågor till dem. Bland annat undrade han vad det är som lockar med den tidvisa tjänstgöringen:

– Vad är det som lockar med att vara tidvis tjänstgörande? undrade försvarsministern.
– Det är kamratskapet, sa Anders Nilsson, och möjligheten att tjänstgöra utomlands igen.

Ställföreträdande bataljonchef Peter Widén berättade om hur 62:a luftvärnsbataljonen hade gått tillväga för att rekrytera och genomföra övning med de tidvis tjänstgörande, och pekade på olika framgångsfaktorer: personlig rekrytering i plutonchefernas nätverk av tidigare värnpliktiga soldater, övningar som ligger på semestertid när fler kan ta ledigt, bra utrustning och välplanerade, ambitiösa övningar. Många soldater har pekat på att det är viktigt att det märks att man nu är anställd, och att det ska märkas i allt från utrustning till ledarskap.

– Det som soldaterna säger, är också det som vi politiker tycker är viktigt, sa försvarsminister Sten Tolgfors. Det ska vara på riktigt, med rätt material och riktiga övningar. Det är så vi vill ha det – alla våra förband ska vara fullt slagkraftiga insatsberedda förband.

– Men hur ser era arbetsgivare på att ni tog ledigt för att öva? undrade han sedan.
– Det är inget som uppskattas, sa Richard Schacher, som till vardags jobbar som väktare. Min chef ser det mer som ett problem, men jag sa till långt i förväg att jag ville vara ledig, så då fick jag det.

Försvarsministern konstaterade att försvarsreformer tar tid att genomföra, men poängterade också vikten av att det lagstöd kommer på plats som krävs för att Försvarsmakten verkligen ska kunna skriva riktiga anställningskontrakt med de tidvis tjänstgörande. Men till dess räknar han med att fler förband ska följa Lv 6 exempel.

– Jag vill att resten av Försvarsmakten ska ta del av de erfarenheter man har gjort på Lv 6, sa försvarsministern. Såhär kan man jobba och det är framgångsrikt.