Militär karriär vid sidan om

Förbanden jobbar nu stenhårt med att kontakta tidigare värnpliktiga för att bjuda in till en militär karriär vid sidan av den civila karriären. Den som skriver på ett tillfälligt avtal kommer att få förtur när anställningar startar för tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän.

Nu öppnas möjligheten att vara en del av Försvarsmakten - utan att behöva ge upp sitt civila arbete eller utbildning. Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten
Nästa år anställer Försvarsmakten av en helt ny personalkategori som kallas tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän, GSS/T. Dessa ska tjänstgöra i Försvarsmakten under vissa perioder vid sidan av sitt civila jobb eller studier. Till exempel kommer man in och gör övningar med sitt krigsförband eller åker ut på en internationell militär insats.

Trivs i det militära

Två som redan tecknat ett interimsavtal med sitt krigsförband är Petronella Frank som till vardags är biträdande restaurangchef och Thomas Larsson, byggnadsingenjör.

– Först och främst är jag tacksam för den här möjligheten som också ger mig en chans att komma med på en internationell insats, säger Petronella Frank.

– Jag tycker att det är fantastiskt skönt att komma bort från datorn och stan ett tag och komma ut i naturen istället. Jag trivs bra i det militära och gemenskapen är också en viktig faktor, säger Thomas Larsson.

Förtur till anställningsintervju

De som tecknar ett interimsavtal kommer att bli bland de första som kallas till intervju och eventuella tester när GSS/T ska anställas. Genom att teckna ett interimsavtal visar personen att hon eller han är uppriktigt intresserad av en senare anställning. Avtalet är inte bindande.

Interimsavtalen är tillfälliga och skrivs i avvaktan på författningsstöd. När speciallagen är på plats får GSS/T bland annat rätt att ta ledigt från sitt civila arbete eller från högskolestudier för att tjänstgöra hos Försvarsmakten.