Löser bemanningsuppgiften

Sedan 3:e juli har Flygvapeninsats Libyen 02, FL 02, haft ansvaret för den svenska delen i den Nato-ledda internationella insatsen över Libyen ”Operation Unified Protector”. Mandatet för insatsen skulle ha löpt ut onsdagen den 28:e september, men efter ett riksdagsbeslut förra veckan fortsätter FL 02 insatsen ytterligare 30 dagar.

Förlängningen av det svenska deltagandet i Libyeninsatsen innebar för F 21 att på mycket kort tid vakansrekrytera cirka 70 befattningar till FL 02. Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten

Den 22 september fick F 21 uppgift att fortsatt ansvara för upprättandet av förbandet och har sedan dess haft bråda dagar att vakansrekrytera personal till förbandet. Cirka 70 befattningar byter personal och sedan i söndags finns de flesta på plats på Sicilien för överlämning och fortsatt verksamhet i 30 dagar.

– Förbandet är fortfarande FL 02, men i praktiken har vi rekryterat som om det hade varit tre olika förband, säger tjänsteförättande flottiljchef Tommy Henriksson.

F 21 fick uppgift, efter ett riksdagsbeslut att förlänga insatsen, att sätta upp FL 02 under sommaren. En framgångsfaktor för att, med kort framförhållning, kunna bemanna förbandet var att dela upp insatstiden på två omgångar där personalen själva hade möjlighet att välja på hela perioden, eller en del av perioden.

– Vi får inte glömma att FL 01, till skillnad från FL 02, i stora delar bemannades av personal som redan stod i beredskap för Nordic Battlegroup. De hade en mental förberedelse på internationell insats även om det inte blev med Nordic Battlegroup utan med ett helt nytt förband, säger han.

Med korta förberedelsetider kunde FL 02 avlösa FL 01 som varit verksam på Sigonellabasen på Sicilien och i olika Natostaber på italienska fastlandet sedan i början av april. Nu är alltså ytterligare en rekrytering och rotation av personal genomförd.

– Även om det är F 21 som ansvarar uppsättandet av FL 02 så ingår det personal från övriga delar i flygvapnet och Försvarsmakten. Personalen är fantastik som med så korta förberedelsetider är redo för internationell insats, avslutar Tommy Henriksson.

I morgon, torsdag den 29:e september, roterar den avlösta personalen hem till Sverige efter genomförd insats.