Libyeninsatsens slutdatum närmar sig

Mandattiden för den svenska Libyeninsatsen går mot sitt slut. De svenska Jas Gripenplanen beräknas vara tillbaka i Sverige den 25 september om inte beslut kommer om en förlängning.

Nu planeras hemtagning av de fem Jas Gripenplanen i Libyen. Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten

Två av de tre uppgifter i Libyen enligt FN resolution 1973 kan i stort sett betraktas som lösta. Både att upprätthålla en flygförbudszon och säkerställa vapenembargot.

– Nu fokuserar vi helt på uppgiften att skydda civila, säger överstelöjtnant Mats Brindsjö vid flygtaktiska staben i Högkvarteret.  Det finns fortfarande motståndsfickor med regimtrogna säkerhetsstyrkor som trakasserar civilbefolkningen.  Upptäcker vi trakasserier av civila från befrielsestyrkorna så rapporteras det enligt samma rutin.

Mats Brindsjö säger att Försvarsmakten nu har påbörjat planeringen för att ta hem förbandet FL 02 i och med att mandattiden snart tar slut.

– Om det inte kommer några besked om en förlängning, så planerar vi att göra den sista flygningen den 24 september. Dagen efter räknar vi med att samtliga fem Jas Gripenplan ska vara hemma i Sverige igen. Däremot tar det lite längre tid innan resten av förbandet är avvecklat.

Skulle beslut komma om en kortare eller längre förlängning så klarar Försvarsmakten det, bedömer Mats Brindsjö.

– Vi närmar oss nu det datum där vi behöver få ett besked för att kunna göra en planerad och kontrollerad förlängning, men så länge vi har planen på plats så bedömer jag att vi kan fortsätta insatsen.

Den svenska insatsen har fått mycket beröm. Hittills har de båda svenska förbanden FL 01 och FL 02 totalt lämnat 1 700 spaningsrapporter och 440 flyguppdrag har genomförts.