Krismedvetandet ska höjas hos 18-åringar

På senare år har Sverige drabbats av översvämningar, stormar, snökaos, smittspridning, IT-attacker, förorenat vatten och självmordsbombare. Nu får Sveriges totalförsvarspliktiga 18-åringar en folder om hur de kan förbereda sig när en kris inträffar.

Kampanjsajten bliredo.nu Foto: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ansvarar för kampanjen Redo?, i samverkan med Försvarsmakten och Rekryteringsmyndigheten.  Syftet med kampanjen är att höja ungdomars krismedvetande och kunskapen om samhällets och individens krisberedskap.  Antalet totalförsvarspliktiga 18-åringar är i år 114 700 tjejer och killar. På www.bliredo.nu finns mer information.