Krigsförbandsövning i Växjö

Under perioden 26 september till 2 oktober övar 350 soldater ur Kronobergs hemvärnsbataljon i området kring centrala Växjö, Öjaby och Smålands flygplats.

I scenariot som övas bevakar hemvärnet flygplatsen i Växjö och skyddar personal i en styrka som under FN-mandat ska verka på annan plats i världen.

Frågor om övningen

Vid eventuella frågor om övningen kontakta Marinbasens informationsavdelning på telefonnummer 0455-85 000 eller biträdande övningsledaren på telefonnummer 0703-602128.
Ytterligare information finns på: www.hemvarnet.se/kronoberg