Kön klar!

I samband med att beredskapen för Nordic Battlegroup upphörde den sista juni tilldelades alla soldater ett minnesmynt- coin - av  chefen för stridsgruppen brigadgeneralen Stefan Andersson. Men delar av Expeditionary Air Wing (EAW) kunde inte ta emot sina. Orsaken: de var insatta som Sveriges bidrag till Libyen-insatsen. Men i dag fick de äntligen sina coins:–Man kan väl säga att kön nu är klar, konstaterar Stefan Andersson.

I dag avtackades de ur EAW som både stått i beredskap åt NBG men också ingått i den svenska Libyen-insatsen. Foto: Catharina Bergsell/Försvarsmakten

När Sverige bestämde sig för att delta i insatsen med att upprätthålla flygförbudszonen över Libyen var valet ganska enkelt. Det mest välutrustade och vältränade flygförbandet i landet ingick i Nordic Battlegroup. Så efter tre månaders beredskap drogs stridsflygenheten ur NBG och omvandlades till ett svenskt, nationellt bidrag till den FN-mandaterade NATO-insatsen över Libyen. 23 timmar efter beslut om insats landade det första JAS Gripen-planet på Sicilien där förbandet var baserat:
–Det här visade verkligen på styrkan i Nordic Battlegroup, att snabbt kunna vara på plats efter att ett beslut om insats har fattats. 

Stolta över att ha tillhört NBG
 

Under tisdagen tilldelades alla som ingick i FL01, som Libyen-insatsen kallas, medalj vid en ceremoni i Ronneby där både Försvarsministern och ÖB deltog. Och kort efter att de fått sina medaljer tilldelades de också NBG-coinet:
–Vi har alla känt en stolthet över att ha tillhört Nordic Battlegroup, säger pressofficeren på EAW Louise Levin.
Hon hade ansvaret för att kommunicera den svenska insatsen på plats på Sicilien och trycket från media var enormt:
–Då är det bra att man redan har inkörda rutiner. Det gällde, förresten, inte bara mitt område utan för hela förbandet. Utan den övning och träning vi fått med Nordic Battlegroup hade det här aldrig gått vägen, säger Louise Levin.
För Stefan Andersson var dagens coinutdelning viktig:
–Nu har jag, med några få undantag, personligen tackat varje soldat, varje officer i NBG för ett bra jobb. För mig känns det otroligt värdefullt att få göra det. Att få visa respekt inför den uppoffring som dom har gjort, inte minst då det här förbandet också varit insatt.