Kadetten som student vid Försvarshögskolan

Måndagen den 26 september åkte kadetterna på det 219:e kompaniet från Karlberg till Försvarshögskolan uppe vid Tekniska Högskolan för att få en introduktion i taktikens grunder följt av en rundvandring på skolan och på Anna Lindh-biblioteket som inryms i lokalerna.

Kadetterna på rundvandring i Anna Lindh-biblioteket. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
En av kadetterna söker information i bibliotekets katalog.
En av kadetterna söker information i bibliotekets katalog. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Kadetter under löpträning i Lill-Jansskogen.
Kadetter under löpträning i Lill-Jansskogen. Foto: Försvarsmakten
Dags att byta om och åka hem efter dagens träningspass.
Dags att byta om och åka hem efter dagens träningspass. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
En av kadetterna söker information i bibliotekets katalog. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Kadetter under löpträning i Lill-Jansskogen. Foto: Försvarsmakten
Dags att byta om och åka hem efter dagens träningspass. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten

Kadetterna som studerar på Karlberg är både försvarsmaktspersonal och studerande på Försvarshögskolan. I huvudsak genomförs studierna på Karlberg, där Försvarshögskolan (FHS) har ett antal lärare som genomför utbildningen.

Den här veckan var det dock dags att åka till FHS på Drottning Kristinas väg som ligger inom Tekniska Högskolans campusområde. Där fick de ta del av en föreläsning om taktikens grunder och en rundvandring på skolan.

En viktig del av skolan är Anna Lindh-biblioteket, som är uppkallat efter Sveriges förutvarande utrikesminister Anna Lindh. Detta skapades som ett gemensamt bibliotek för FHS och Utrikespolitiska institutet när de flyttade samman i en gemensam byggnad år 2005. Det är ett omfattande bibliotek med en inriktning på litteratur inom områdena försvar och utrikespolitik. Där finns också handlingar från de gamla armé-, marin- och flygstaberna samlade. Biblioteket är öppet för allmänheten dagtid. Kadetterna har alltid tillgång till biblioteket som stöd för sina studier, bland annat när de skall skriva sina uppsatser i slutet av sin grundläggande officersutbildning. På Karlberg finns det en filial till biblioteket med ett mer begränsat utbud. Det finns dock möjlighet att beställa böcker och annat från huvudbiblioteket.

Dagen avslutades på det sätt som alla måndagar avslutas, med gemensam fysisk träning, denna gång i en annan miljö än den vanliga. Det var på Lill-Jansskogens motionsslingor, som är betydligt mer backiga än de på Karlberg som träningen genomfördes. Kadetterna tränar i olika löpgrupper varje måndag, där man löptränar med kadetter som springer ungefär lika fort. Målsättningen är att de som springer i de långsammare grupperna skall förbättra sina tider, medan de som springer fortare skall ges möjlighet att bibehålla sin kondition.