Informationsdirektören begär prövning av IT-inköp

Tidigare i år begärde Försvarsmaktens informationsdirektör Erik Lagersten att internrevisionen skulle kontrollera informationsstabens upphandlingar. Han har nu själv begärt att få en direktupphandling prövad i Försvarsmaktens personalansvarsnämnd.

Motivet för internrevisionens granskning var att informationsstaben förvaltar stora belopp i arbetet med rekrytering och att det är viktigt att processen sköts korrekt enligt lagen om offentlig upphandling.

Internrevisionen fann ett antal brister och oklarheter, bland annat gällde det en direktupphandling av IT-utrustning till ett värde av drygt en miljon kronor. Utrustningen ingår i de containrar som förbanden använder vid rekryteringsaktiviteter.

Informationsdirektören har nu själv begärt att få denna direktupphandling prövad i Försvarsmaktens personalansvarsnämnd för att se om fel har begåtts och om han i det specifika ärendet hade rätt att teckna avtal.

– Det är bra att detta prövas och vi får nu vänta på att nämnden lämnar sitt utlåtande. Jag och överbefälhavaren har fortsatt förtroende för informationsdirektören. Hans ambition har varit att skapa förutsättningar för en framgångsrik rekrytering och han har inte medvetet kringgått regelverk, säger Försvarsmaktens generaldirektör Ulf Bengtsson.

När det gäller upphandlingen av mediebyrån Carat fann internrevisionen att det med den metod som valts varit svårt att undvika jäv. I detta ärende inväntar Försvarsmakten åklagarens besked.