HKP14 – vilket lyft!

Helikopter 14 systemet har varit i Helikopterflottiljens regi i fem månader och under torsdagen passerar det 100 flygtimmar! Det går långt över förväntan och det kommande året ser ut att bli riktigt lovande med operationell evalueringsverksamhet, men framförallt planering och förmågeutveckling mot kommande insatser.

Torsdagen den 8 september flyger helikopter 14 med anropssignal K45 systemets 100:e flygtimme i flottiljens regi. Foto: Nina Karlsson/ Försvarsmakten

Helikopter 14 genomförde sitt första flygpass i Helikopterflottiljens regi den 12 april. Formellt levererade Försvarets Materielverk helikopter 14-systemet till Försvarsmakten och Helikopterflottiljen vid en ceremoni den 11-12 april. De senaste månaderna har följts av en intensiv period där man har genomfört olika flygprofiler såsom exempelvis start och landning, utelandningar m.m. Allt detta med syftet att följa den övergripande planen som riktar sig mot att genomföra internationell insats med Helikopter 14 den 1 april 2016.

Lärorik övning

I slutet av maj genomfördes Chefen Helikopterflottiljens funktionsövning i Hagshult och blev därmed den första övningen där helikopter 14-systemet medverkade. Där deltog såväl personal ur flygdivisionen som flygunderhållskompaniet, och det visade sig vara en mycket lärorik övning där många erfarenheter drogs som nu ligger till grund för kommande verksamhet.

I Helikopterflottiljen flyger tre Helikopter 14 individer med anropssignaler K43, K44 och K45. Den fjärde individen K42 som ännu inte överlämnats till flottiljen beräknas vara klar för vår verksamhet runt årsskiftet. Underhållet av K42 sker till stor del med stöd av tekniker från Patria på grund av att den stora teknikerbristen som just nu råder i flottiljen.
Under hösten kommer åtta tekniker från Malmen, Kallax och Ronneby, som innan sommaren genomfört sin typkurs i Frankrike, att påbörja sin praktik syftande till att vara certifierade på Helikopter 14 systemet efter årsskiftet.

Milstolpe

Torsdagen den 8 september passeras en milstolpe i och med att K45 flyger systemets 100:e flygtimme i flottiljens regi.

- Det här är oerhört positivt och en milstolpe värd att omnämna i införandet av helikopter 14-systemet. Jag vill ge en stor eloge till grabbarna på divisionen och kompaniet som genomfört vårens verksamhet på ett mycket bra sätt, säger Claes Berlin, chef för Flygproduktionsenheten på Malmen.

Nu ser vi framåt och närmast genomförs övningsverksamhet såväl i Ronneby som på Kallax. I Ronneby är målsättningen att under en vecka basera med tre Helikopter 14 och att på Kallax basera med två Helikopter 14. Personalen på respektive verksamhetsställe får då möjligheten att titta närmare på framtidens system!