Hemvärnet rycker in

Norra Smålands Hemvärnsbataljon har krigsförbandsövning. På torsdagsmorgonen ryckte soldaterna in, cheferna har varit inne sedan början av veckan och förberett övningen. Nästan 400 hemvärnsoldater ska nu öva tillsammans under fyra dagar i Eksjö och Skillingaryd.

Inpasseringskontroll vid inryckningen till Ing 2 på torsdagsmorgonen. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2/Försvarsmakten
Mats Nordahl, egen företagare från Vetlanda, ser fram mot övningen.
Mats Nordahl, egen företagare från Vetlanda, ser fram mot övningen. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2/Försvarsmakten
Piloten Svante Lejon och ställföreträdande kompanichefen Christer Barvesjö diskuterar flyggruppens uppgifter.
Piloten Svante Lejon och ställföreträdande kompanichefen Christer Barvesjö diskuterar flyggruppens uppgifter. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2/Försvarsmakten
Två av bataljonens motorcykelordonnanser på väg mot ett uppdrag.
Två av bataljonens motorcykelordonnanser på väg mot ett uppdrag. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2/Försvarsmakten
Mats Nordahl, egen företagare från Vetlanda, ser fram mot övningen. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2/Försvarsmakten
Piloten Svante Lejon och ställföreträdande kompanichefen Christer Barvesjö diskuterar flyggruppens uppgifter. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2/Försvarsmakten
Två av bataljonens motorcykelordonnanser på väg mot ett uppdrag. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2/Försvarsmakten

Hemvärnet övar koncentrerat en gång om året, vart annat år befattningsutbildning och vart annat år så kallad krigsförbandsövning (KFÖ). I år är det KFÖ som gäller för Norra Smålands bataljon. Chefer på olika nivåer har ryckt in tidigare och nu kommer soldaterna. Bataljonens uppgifter är främst att skydda, bevaka och ytövervaka. Förbandet kommer under övningen att tränas i skyddsvaktsmoment och strid i bebyggelse men också transport, förflyttningar, fysisk träning och fälthygien. Ett medinflytanderåd, där soldaterna kan framföra sina åsikter, kommer också att äga rum under övningen.

Samtliga i bataljonen har lämnat sina familjer och det de normalt sysslar med till vardags för att tillsammans träna sig på sitt jobb som hemvärnssoldat. En av soldaterna i Östra Härads Bevakningskompani, Fredrik Janehed från Aneby, är positiv och ser fram mot övningen. Han gjorde lumpen för sex år sedan i Skövde och blev då intresserad av att fortsätta sin militära karriär i hemvärnet. Fredrik hade inga problem att få ledigt för övningen och tycker att en lite längre övning bara är bra.
– Det blir mer sammanhängande och bättre träning om man kör i flera dygn i sträck, säger han.

Soldaten Mats Nordahl från Vetlanda tycker att det ska bli spännande att öva igen. Han och kamraterna diskuterade på resan till Eksjö vilket som var bäst, en längre eller flera kortare övningar under året. Någon direkt enad slutsats kom de kanske inte fram till men Mats själv tycker att en sammanhängande övning är bra även om det är lite pusslande med både jobb och familj för att få det att fungera.

Olika förmågor

Bataljonens bataljonsstab, de tre insatskompanierna och de två bevakningskompanierna, innehåller många förmågor. En sådan förmåga är till exempel flyggruppen med piloter och mekaniker som disponerar två flygplan av typen Piper PA28. Flygplan och personal tillhör Frivilliga Flygkåren och ingår organisatoriskt i Norra Smålands Hemvärnsbataljon. Svante Lejon, en av piloterna, är nöjd med de uppdrag han har, transporter och bevakningsuppgifter är de han oftast löser.