Helikopter i oljebekämpningen

Sedan i morse befinner sig en Helikopter 10 med besättning från Helikopterflottiljen i Ronneby i området kring Tjörn för att stötta den lokala räddningstjänsten i saneringsarbetet.

På öarna kring Tjörn samlas den uppsamlade oljan ihop i plastsäckar, som sedan transporteras till land som hänglast under helikoptern. Att säckarna på öarna snabbt tas om hand är viktigt, då plasten efter en tid fräts sönder av den aggressiva oljan. Skulle vädret försämras finns också en risk att vågorna slår in över öarna och tar med sig den insamlade oljan ut till havs igen.

– Just tidsfaktorn är viktig, och här gör vår helikopter skillnad. Vi kan nu snabbt transportera in oljan till land, där den läggs i containrar för vidare hantering. Vi har personal på plats inte bara i luften, utan också ute på öarna och vid lossningsplatsen, säger kapten Håkan Rotter, navigatör och en del av helikopterbesättningen på plats utanför Tjörn.

Under hela dagen flyger helikoptern i skytteltrafik mellan öarna och fastlandet. Varje lyft tar cirka 8 minuter och man får med sig cirka 1 ton olja varje gång.

– Det känns givetvis väldigt bra att vi kan bidra med våra resurser i detta viktiga arbete och på så sätt underlätta för de övriga aktörerna som hjälper till med saneringen, säger Håkan.

Att stödja samhället vid större kriser av den här typen eller vid exempelvis stormar, skogsbränder och översvämningar är en av Försvarsmaktens uppgifter. Helikopterflottiljens organisation och helikoptrar kan i sin tur snabbt anpassas till en rad olika typer av insatser, både i Sverige och internationellt. I Ronneby finns Helikopterflottiljens sjöoperativa delar, och förutom den här typen av uppgifter kan de även bedriva exempelvis ytspaning och sök- och räddningsuppdrag.