Fortsatta helikopterövningar på HMS Carlskrona

På HMS Carlskronas helikopterdäck är det återigen full verksamhet. Starter, landningar och olika nödförfaranden drillas, allt för att besättningen ska kunna hantera alla tänkbara situationer som kan uppstå när en helikopter finns ombord.

Helikoptern surras fast i däck efter landning. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Helikoptern lyfter från HMS Carlskrona.
Helikoptern lyfter från HMS Carlskrona. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Greg Ward från Prism Defence bidrar med ovärderlig kunskap om helikopteroperationer från fartyg.
Greg Ward från Prism Defence bidrar med ovärderlig kunskap om helikopteroperationer från fartyg. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
HMS Carlskrona i ett disigt Östersjön.
HMS Carlskrona i ett disigt Östersjön. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Helikoptern lyfter från HMS Carlskrona. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Greg Ward från Prism Defence bidrar med ovärderlig kunskap om helikopteroperationer från fartyg. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
HMS Carlskrona i ett disigt Östersjön. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

För ett drygt år sedan var HMS Carlskrona EU:s ledningsfartyg i Indiska oceanen. Även då fanns helikopter 15 ombord:

– Alla uppgifter som ett örlogsfartyg kan lösa till sjöss blir bättre med en helikopter säger Håkan Nilsson som var fartygschef under insatsen.

Att operera helikopter från fartyg ställer speciella krav på säkerheten. Landningsplatsen kan röra sig flera meter upp och ner och vindarna kan göra det svårt att hålla helikoptern stabilt.  Om något skulle gå fel måste alla i besättningen och i helikoptern veta vad som ska göras. Något som man är extra uppmärksam på är brand, när helikoptern tankas är man alltid beredd med brandsläckare. Helikoptern kan inte hangareras ombord, men väl kunna landas/startas, surras, tankas, tvättas och byta personal.

I grunden inget nytt

Egentligen är inte samverkan med helikoptrar något nytt för marinen. Marinens fartyg har under många år samverkat med helikopter, inte minst under ubåtsjakterna på 1980- och 1990-talet. Dessa helikoptrar var dock landbaserade. Några vanliga uppgifter för en modern helikopter kan vara sjukvårdstransporter, ubåtsjakt eller som i operationen i Adenviken att spana efter, identifiera och rapportera piratverksamhet.

Inte bara svenska helikoptrar

När ett fartyg väl har ett godkänt helikopterdäck kan man landa ner även utländska helikoptrar, eftersom tillvägagångssättet och rutiner följer en gemensam standard. En vältränad besättning som leder helikoptern, hanterar brand eller andra möjliga problem är ett måste.

Örlogskapten Mattias Jansson är fartygschef på HMS Carlskrona:

– Vi håller nu på med grundläggande helikopterövningar och kommer senare i höst att övergå till allt mer avancerade sådana, som exempelvis operationer i mörker.