Försvarsmakten minskar insatsen i Göteborgs skärgård

Försvarsmakten minskade under fredagskvällen den marina insatsen i Göteborgs skärgård. Nu följer en fördjupad analys av insamlad information vid Högkvarteret i Stockholm. Syftet är att fastställa om någon form av främmande undervattensverksamhet har bedrivits på svenskt inre vatten.

Ett stort antal fartyg, sjömän och soldater har sedan i måndags genomsökt farvattnen i Göteborgsområdet, efter att en rapport om en iakttagelse som kan vara främmande undervattens-verksamhet inkommit till Försvarsmakten. En omfattande marin insats påbörjades med bland annat teknisk inhämtning med olika sensorer, undersökning av bottenförhållanden av dykare och optisk spaning med fartyg och andra förband. Dessutom har ett stort antal tips inkommit från allmänheten som har analyserats.

– Vi har just nu inga nya indikationer som tyder på främmande undervattensverksamhet i området. Därför minskar vi antalet fartyg, säger marininspektören Jan Thörnqvist.

Försvarsmakten har fartyg kvar i området och är beredd att med kort varsel öka insatsen.

– Verksamheten har genomförts på ett professionellt sätt under tidvis svåra väderförhållanden i ett hårt trafikerat område, säger marininspektör Jan Thörnqvist.