Försvarsmakten inrättar fyra nya regionala staber

Försvarsmakten beslutade under tisdagen att inrätta fyra regionala staber i den kommande insatsorganisationen som gäller från och med den 1 januari 2013. Dessa ska placeras i Boden, Kungsängen, Skövde och Revinge.

Syftet med regionala staber är att skapa en ledningsnivå för att säkerställa förmågan att utföra en nationell och territoriell försvarsplanering. Staberna kommer att samarbeta med civila aktörer på regional (länsstyrelsen) och lokal nivå. Regionernas uppgifter innebär också att insatsleda hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna och leda regional säkerhetstjänst.

Den regionala indelningen baseras på flera faktorer. Bland annat den civila indelningen, faktorer som kan påverka en kris, ekonomiska regioner och befolkningssammansättningar.