Ett ingenjörkompani ska fyllas upp

Det är bråda dagar för 22:a ingenjörbataljon på Ing 2. Ett av bataljonens ingenjörkompanier ska genomföra krigsförbandsövning om knappt ett år och rekryteringen av personal är i full gång. Kompaniets ska till sin absoluta huvuddel bemannas av tidvis tjänstgörande gruppchefer och soldater.

222. ingenjörkompaniet är bandgående med PBV 302. Foto: Försvarsmakten

222:a ingenjörkompaniet är först ut på Ing 2 med att rekrytera tidvis tjänstgörande soldater. Rekryteringen av personal till kompaniet startade i början av augusti i år. Först kommer gruppchefer och ställföreträdare till dessa att rekryteras. Senare i höst och under början av 2012 kommer också rekrytering av cirka 100 soldater att ske. Slutmålet för rekryteringen är att ha ett fullt bemannat kompani som genomför krigsförbandsövning (KFÖ) under sensommaren 2012.

Plutoncheferna har fullt upp med att kontakta tidigare värnpliktiga. Rent handgripligt ringer de runt och informerar om möjligheten att bli tidvis tjänstgörande gruppchef i kompaniet. De hoppas också på att bland annat Facebook kommer att hjälpa dem på traven och att deras samtal ska skapa en kedjereaktion bland intresserade.

– Vi kommer kanske inte åt alla intresserade genom att själva ringa upp dem. Utan självklart är den som är intresserad välkommen att höra av sig. Intresset för att jobba i Försvarsmakten har varit stort under de sista åren med värnplikt, men då fanns ju inte den här möjligheten, säger kompanichefen David Bengtsson.

I slutet av oktober ska rekryteringen av tjugotalet gruppchefer vara klar. I början av december samlas de sedan för första gången. Gruppcheferna kommer att vara en viktig kugge i det fortsatta arbetet med att rekrytera soldater och fylla upp kompaniet.

Det första stora etappmålet för 222:a ingenjörkompaniet är att genomföra en elva dagar lång krigsförbandsövning i slutet av sommaren 2012 med kompaniets alla enheter fullbemannade. För att sedan årligen återkommande kalla in den tidvis tjänstgörande personalen på motsvarande sätt.

– Vi har valt att genomföra övningen i början av augusti nästa år för att soldaterna förhoppningsvis ska kunna anpassa sitt deltagande med hänsyn till både studier och semestrar, säger ställföreträdande kompanichefen, Per Nordahl.

– Vi har höga ambitioner med kompaniet, de som väljer att vara med kommer att få ett seriöst och professionellt bemötande, avslutar kompanichefen.