En vanlig dag på ett ovanligt jobb

Det blåser 10 meter/sekund och våghöjden är nära tre meter. Vi håller oss inomskärs för att spara på krafterna hos besättningen. Plötsligt går skyddslarmet – det har bildats en liten brand i förskeppet och vi tar även in vatten. Fartyget förvandlas på några sekunder till en bikupa av aktivitet. Rökdykarna gör sig redo, läcktätningsgruppen står redo, hela fartyget är på något sätt delaktig i den inre striden. Insats påbörjas inom minuten och något senare är branden släckt, och läckan under kontroll.

Sjukvårdaren och intendenturbefälet Daniel Strånge vårdar en nedkyld Gustav Ahlström. Foto: Försvarsmakten/Niklas Lantau
En lina skjuts över till HMS Härnösand för att sedan föra över bogsertrossen.
En lina skjuts över till HMS Härnösand för att sedan föra över bogsertrossen. Foto: Försvarsmakten/Niklas Lantau
Rökdykarna Jesper Andersson och Victor Cederqvist påbörjar inträngning för att bekämpa branden.
Rökdykarna Jesper Andersson och Victor Cederqvist påbörjar inträngning för att bekämpa branden. Foto: Försvarsmakten/Niklas Lantau
En lina skjuts över till HMS Härnösand för att sedan föra över bogsertrossen. Foto: Försvarsmakten/Niklas Lantau
Rökdykarna Jesper Andersson och Victor Cederqvist påbörjar inträngning för att bekämpa branden. Foto: Försvarsmakten/Niklas Lantau

Beskrivningen ovan kommer ifrån Nina Simon, som är telestridsbefäl på HMS Malmö. Hon och den övriga besättningen befinner sig just nu i Danmark på övning. Under de senaste dagarna har Nina och den övriga besättningen börjat en Nato-evaluering av fartygsklassen typ Stockholm som kommer fortsätta under den internationella övningen ”DanishExercise/Northern Coasts 2011” som utgår från Fredrikshamn i Danmark.

Den kommande veckan bjuder på övningar i ubåtsjakt, luftförsvar, ytstrid med mera. Syftet med evalueringen är att fartyget ska hamna i en databas där det står vad man kan, för att kunna väljas ut som kandidat vid en eventuell internationell insats, på samma sätt som HMS Stockholm, HMS Malmö och HMS Trossö åkte på år 2009 till Adenviken. Allt man gör och övar på, bidrar till fartygets förmåga att göra nytta både nationellt och internationellt.

Det har varit en sjudande aktivitet i den inre striden, alltså skyddstjänstövningar, samt i skeppstjänst. Övning ger färdighet och besättningen kan visa upp för evalueringsteamet hur man ger och tar bogsering tillsammans med en korvett typ Visby, hur man räddar personal vid man överbord, hur man förtöjer på en korvett typ Stockholm och ger dem assistans vid brand, vatteninträngning och sjukvård.

– Vi är sjömän och officerare med ett udda och spännande jobb, men när allt kommer kring är vi faktiskt helt vanliga tjejer och killar som längtar hem till fredagsmys i slutet av veckan, avslutar Nina Simon.