”En liten insats för miljön”

Samarbete mellan försvarsmakten och andra myndigheter utvecklas allt mer. Det finns en hel del kunskaper som tillsammans blir än mer effektiva vid olika insatser.

Amfibiedykarna fick dra bilen för hand. Foto: Kim Settergren/Försvarsmakten

Under sommaren fick sjöpolisen in en rapport från en båtägare som hade kastat ankar vid Vindö (Värmdö) och då fastnat med ankaret i en bil. Då sjöpolisen hade brist på tillgång till dykande förmåga passade det utmärkt för amfibieregementets amfibiedykare att genomföra det årliga dykprovet och samtidigt stödja polisen.

Det dykarna skulle stödja med var att först hitta bilen för att sedan dokumentera genom att bland annat ta bilder och filma fordonet.

Sökning efter bilen

Väl på plats vid Vindö och vid det inledande dyket kunde det konstateras att sikten var mellan 1 till 2 meter och att botten bestod av lera och sand som dessutom var täckt med stora stenar, stockar och skrot.  Utifrån detta gjorde dykarna bedömningen att de skulle söka med hjälp av kompasskurser inom ett bestämt område.

Bilen hittades ganska omgående, dessutom hittades rester av ytterligare två bilar.
Polisen fattade beslut om att bilen skulle bärgas och kallade därför på bärgare. Under tiden klargjorde amfibiedykarna bilen för att lyftas. Dykarna fäste lyftsäckar på bilen för att underlätta att få upp den från den leriga botten. De fäste också en tamp som de drog bilen med för hand.
När väl bärgaren var på plats kunde bilen lyftas upp helt från vattnet och bärgas bort.

– Förutom att det är bra att vi samarbetar mellan myndigheterna så känns det också bra att göra en liten insats för miljön, i det här fallet få bort en bil som läckte både bensin och olja, sa Jonas Tydén, en av dykarna

 

 

Ledningskompaniet rekryterar personal;Rekrytering till GSS 2012Amf1 hemsida.pdf