En dag på jobbet i Kosovo

Samverkansteamet LMT C5 (Liaison Monitoring Team C5) är grupperat i ett så kallat Field House i den serbdominerade staden Gracanica. Kommunen består av cirka 20 000 invånare. Huset är omgärdat av ett nattliv där tuppar och gatuhundar, i icke synkroniserade körer, ömsom skäller, ömsom gal. Här arbetar C5 bland annat med att följa upp Kosovos myndigheter och den parallella serbiska strukturen CCK (Coordination Centre Kosovo) samt befolkningen som omges och påverkas av dessa. Här berättar vi om hur en dag kan se ut för teamet.

Vägarna i Kosovo håller ofta låg standard.
Vägarna i Kosovo håller ofta låg standard. Foto: Alexandra Sandgren/Försvarsmakten
Sopor brinner utanför IDP-bostadscontainrar i Gracanica.
Sopor brinner utanför IDP-bostadscontainrar i Gracanica. Foto: Erik Todic/Försvarsmakten
Patrull ute på landsbygden.
Patrull ute på landsbygden. Foto: Erik Todic/Försvarsmakten
Vägarna i Kosovo håller ofta låg standard. Foto: Alexandra Sandgren/Försvarsmakten
Sopor brinner utanför IDP-bostadscontainrar i Gracanica. Foto: Erik Todic/Försvarsmakten
Patrull ute på landsbygden. Foto: Erik Todic/Försvarsmakten

07.00 – Frukost

Ägg och nybakat bröd med varierande pålägg och tysk mjölk (hållbarhet 365 dagar) är det stående inslaget. Helt ok!

08.00 – Morgonmöte med teamet

Gårdagens rapporter gås igenom för att alla i gruppen ska vara fullt uppdaterade om vad som händer i kommunen. Även nyheter läses upp av DO (Duty Officer). Mycket av det som får effekt i Kosovo kommer från den globala arenan. I både EU-parlamentet och i FN är post-konflikten i Kosovo fortfarande av vikt: krigsbrott, Kosovos status, samtalen mellan Belgrad-Pristina och oroligheterna i norr, för att nämna några. Kosovo är ett hett politiskt kapitel vilket tyvärr inte riktigt når media på hemmaplan.

09.00 – Koordinering med tolkarna

Tolkarna förbereds på dagens kommande möten samt ser till att nya träffar bokas. Framförhållningen för möten är ibland väldigt kort och bekräftelse på dessa kan fås bara timmar innan.

10.00 – Möte

Möte med representanter ur CCK. Det är oerhört varmt i lokalen. Kala gula väggar bortsett från ett ortodoxt helgon, ett skrivbord för mötesordföranden, en nedsjunken lädersoffa för C5 och pinnstolar längs motsatt långsida där byledarna tar plats. Cigarettröken gör takhöjden svår att uppskatta. Stämningen blir snabbt hätsk. CCK känner sig sedan oroligheterna i norr pressade och IiK har höjt tonen mot dem. Mötesledaren säger att en stor rädsla råder och att Kosovoserberna återupplever tonlägen från både krigsslutet 1999 och kravallerna 2004. KFOR anklagas av byledarna för att vara partiska. Mötet drar ut på tiden. En av byledarna håller monologer om den svåra situationen som råder: Embargot i norr gör serbiska varor sällsynta, mediciner saknas, elen bär inte och massmigration hotar om CCK tvingas bort. Vad ska hända med oss? Frågan är typisk och avslutar varje utlägg. Mötet håller på i strax över två timmar och öronen har då fått sig en rejäl dust av höga toner. Detta då både tolk och talande, gärna så många som möjligt och samtidigt, upphetsade med yviga rörelser försöker överrösta varandra. Den nedsuttna lädersoffan klibbar av svett igenom uniformen och röken sticker i ögonen. Ser fram emot frisk luft. Tolken ser trött ut.

12.30 – Lunch

En något försenad lunch hemma i vårt Field House. Maten är som alltid förträfflig och hade inte de synnerligen goda möjligheterna till fysträning funnits hade övervikten varit ett faktum. Gymmet i huset är nämligen på bottenplan och innefattar inte bara skivstång och hantlar utan även ett löpband! Lunchen bjuder även på överspridning av den andra patrullens möten och utgång. Tydligen har en Kosovoalbansk by i närheten fått elen avstängd och elbolaget vill ha betalt för flera år bakåt i tiden. Rykten om att byborna ska upprätta vägspärrar i syfte att uppmärksamma detta har därför florerat. Samtalet glider också in på de ockuperade husen där de nu förbereder sig för vintern och samlar därför ved i stora högar.

13.00 – Rapportskrivning

Rapportskrivande efter mötet med CCK. Det blir en något längre rapport än vanligt och flertalet frågor återstår. Nya möten i ärendet för fortsatt grävande måste bokas. Ryktena är många och kärnan, oavsett rykte, är oftast svår att finna.

14.00 – Möte

Möte med FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) och Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa (OSSE) i C5 Field House. Information byts och mycket av det som avhandlas rör i dag Internal Displaced Persons (IDP) – Interna flyktingar. Tragiska fall om familjers öden ventileras och maktlösheten känns ibland överväldigande.

15.00 – Patrullering

Patrull inom AOA (Area of Activities) vilket tillika är hela kommunen. Vissa vägar är i väldigt dåligt skick och kan stundom få det norrländska vägnätet att framstå som rena Autobahn. C5 följer bland annat upp hur de Kosovoserbiska livsmedelsaffärerna går runt med hänsyn till embargot. Vissa prisökningar går att urskönja – men även vissa serbiska produkter som letat sig fram. Livet på landsbygden känns fortfarande lite status quo sedan krigets slut. En stor del självhushåll med byteshandel tillhör vanligheterna. Sommarens sädesskörd var mycket bra men sensommarens majsfält har däremot torkat ut. Senaste regnet föll för över en månad sedan och sommaren har varit mycket varm. En äldre Kosovoalbansk man som stödjer sig på en hemtäljd käpp säger att korruptionen är ett gissel. Vem kan man lita på, frågar han avslutande och retoriskt. På väg mot Field House jagar en mustaschprydd Kosovoserbisk herde sina getter över vägen. En trivsam halvhalt påtvingas. Herden vinkar glatt mot oss, ler stort och tandlöst innan vi sätter fart igen. 

16.30 – Rapportskrivande

Korta redogörelser om hur ”mannen på gatan” mår och uppfattar livet nedtecknas. LMT skickar en daglig lägesrapport till uppdragsställaren inom KFOR: Joint Regional Detachement Centre (JRD-C). Säkerhetsläget söder om Mitrovica (norra Kosovo) bedöms som lugnt. Däremot finns ett missnöje mot korruptionen, den organiserade kriminaliteten och trasslig infrastruktur. Därtill är Kosovoserberna oroliga sedan oroligheterna i norr startade den 24 juli.

17.00 – Middag

Återigen ett lockande bord. Samtalet runt bordet avhandlar åter dagens erfarenheter, som kommer att fördjupas under nästa morgonmöte. Patrullen som gick till klostret, vilket sker varje dag, berättade om ett möte med turister ända från Taiwan. Attraktionskraften på Gracanica kloster kanske är större än man tror även om turistflödet får anses vara lågt bortsett från vissa högtider?

17.45 – Kontakt med anhöriga

Ringer hem till familjen. Regn och rusk hemma men alla mår bra. Tur att svärföräldrarna bor så nära.

18.05 – På väg mot nästa möte

Mot Camp Film City (CFC alt. KFOR HQ) för möte. Passerar genom Kosovos huvudstad Pristina för att där hämta upp representant ur LMT C2, det andra svenska samverkansteamet. Trafiken är tät och forcerande. En demonstration med religiösa förtecken pågår, med närvaro av många poliser från både Kosovo Police (KP) och European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX). Att passera igenom staden för att hämta kollegan ur LMT C2 gör att färden till CFC nästan tar 30 minuter längre än vad som annars är brukligt efter att den stora cirkulationsplatsen äntligen blev farbar. 

19.00 – Möte med nationella angelägenheter

Mötet syftar bland annat till att gemensamt känna av det generella säkerhetsläget i Kosovo och om några hot mot KFOR i allmänhet och den Svenska kontingenten i synnerhet föreligger.

20.30 – Äntligen hemma

Åter i Field House Gracanica. 25 minuter på löpbandet följs av en dusch. Det börjar bli dags att fundera på taptot. I morgon kväll blir det nog en film.

21.20 – God natt?

Läser bok – släcker lampan – somnar. (02.34 – Crescendo av tuppar och hundar. Somnar strax om.)