Ekonomin i balans

Generaldirektör Ulf Bengtsson har i dag till försvarsutskottet redovisat lägesbilden avseende Försvarsmaktens personalreformering med fokus på rekryteringen av tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/T).

Det var i samband med en kvartalsrapport till regeringen som Försvarsmakten redovisade en felaktig uppgift om antalet tecknade så kallade interimsavtal för 2011 för GSS/T. Dessa interimsavtal är tillfälliga och skrivs i avvaktan på författningsstöd för att kunna göra dessa anställningar.

Förbanden har nu fått i uppdrag att knyta till sig tidigare värnpliktiga som är intresserade av att inför nästa år anställas som GSS/T.
– Nu arbetar vi stenhårt för att redan nu knyta till oss intresserade. Förbandens rekryteringsmålsättning till årsskiftet är 2 400 tecknade interimsavtal, säger Ulf Bengtsson.

Till utskottet har generaldirektören också gett sin bedömning av Försvarsmaktens ekonomi.
– Jag förklarade också att min bedömning är att Försvarsmaktens ekonomi är i balans fram till 2014. De siffror som FOI beräknat får stå för FOI, säger Ulf Bengtsson.