"Den största övningen jag varit med om"

Orden kommer från Camilla Revelj som är sjukvårdare på en av plutonerna ur 352:a insatskompaniet från Kronobergs läns hemvärnsbataljon. Just nu pågår bataljonens krigsförbandsövning, KFÖ vid Kalmar och Kronobergsgruppen i Växjö. 350 soldater är engagerade i ett scenario som bygger på uppgiften att bevaka Växjö flygplats och skydda personal ur Nordic Battle Group.

Camilla Revelj som var en av två sjukvårdare på plats hjälper den spelat skadade chauffören tillsammans med två andra ur plutonen. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Ada Drabiuk 17 år, är en av eleverna som är med på övningen och har fått en skada sminkad på armen.
Ada Drabiuk 17 år, är en av eleverna som är med på övningen och har fått en skada sminkad på armen. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Övningsmomentet ägde rum på Värends räddningstjänsts övningsplats, Nothemmet i samverkan med räddningstjänsten.
Övningsmomentet ägde rum på Värends räddningstjänsts övningsplats, Nothemmet i samverkan med räddningstjänsten. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
”Jag tyckte att ni skötte er mycket, mycket bra. Tänk efter vilken puls ni hade nu när det bara var övning och hur det skulle vara om det var på riktigt”, säger Stefan Damberg, förbandsinst
”Jag tyckte att ni skötte er mycket, mycket bra. Tänk efter vilken puls ni hade nu när det bara var övning och hur det skulle vara om det var på riktigt”, säger Stefan Damberg, förbandsinst Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Ada Drabiuk 17 år, är en av eleverna som är med på övningen och har fått en skada sminkad på armen. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Övningsmomentet ägde rum på Värends räddningstjänsts övningsplats, Nothemmet i samverkan med räddningstjänsten. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
”Jag tyckte att ni skötte er mycket, mycket bra. Tänk efter vilken puls ni hade nu när det bara var övning och hur det skulle vara om det var på riktigt”, säger Stefan Damberg, förbandsinst Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten

Under krigsförbandsövningen är det olika delmoment som ska övas. Bland annat övades ett sjukvårdsmoment med följande scenario: En buss med soldater ur Nordic Battle Group (NBG) är på väg till flygplatsen i Växjö för att därifrån ge sig av på utlandsuppdrag. Bussen eskorteras av en styrka ur hemvärnets insatskompani när en olycka inträffar. Bussen krockar med en personbil. Man vet inte om det är sabotage eller en ren olycka så delar av styrkan får upprätta skydd kring olycksplatsen. Övriga ur styrkan skyndar sig att ta hand om de tretton skadade. Skadorna sträcker sig från skallskada till chockskada, någon har benbrott och en annan penetrerande skada genom en hand. Räddningstjänsten larmas och kommer till platsen för att hjälpa till att få loss skadade.

Elever från RSS-gymnasiet (räddning, skydd och säkerhet) är på plats för att agera skadade och har fått hjälp med realistisk sminkning för att ge sken av att ha drabbats av olika skador. Eleverna har fått instruktioner för att kunna agera på rätt sätt. Mikael Svensson är en av dem som ligger bakom den noggranna planeringen av momentet.

– Det är en svår och komplex situation att komma till, med så många skadade, det gäller att snabbt överblicka olycksplatsen och skapa sig en uppfattning om vad som behöver göras och i vilken ordning. Man kanske behöver kalla på förstärkning och larma SOS, säger Mikael Svensson som leder övningsmomentet. Efter att ha sett hur plutonen agerat var Mikael nöjd.

– De har löst det väldigt bra, säger Mikael.

En annan som var med om övningen är Daniel Johansson som varit med i hemvärnet en sex, sju år.

– Som gruppchef var min uppgift att sätta upp en styrka som skulle stoppa trafiken och jag fick därför springa förbi bussen. Det kändes jobbigt när man hörde alla skriken och var tvungen att fortsätta, säger Daniel.

Stefan Andersson har varit med i hemvärnet sen 1995 och likt de andra har han inte tidigare varit med om ett övningsmoment i den här storleksordningen.

– Jag fick ta hand om den skadade personen i bilen. Jag försökte hålla honom lugn och när räddningstjänsten kom för att klippa av taket från bilen blev det verkligt på det sättet att jag fick skydda honom från glassplittret. Han blev lite stressad och jag själv blev lite skakig, säger Stefan.

Stefan jobbar vanligtvis som skiftesledare och har några av sina arbetskamrater på plats inom samma pluton.

– Det fungerar väldigt bra, vi känner och kan varandra och det gör det mycket lättare att lösa uppgiften. Med det här nya övningssystemet som innebär att man övar i flera dygn i sträck får man en mycket tajtare grupp, vi lär känna varandras styrkor och svagheter. Det är så mycket mer vi ska få att fungera, bara så enkla saker som att kunna få förläggning och allt runt den att fungera.