”Den mest krävande och utmanande utbildning”

Det rådde full aktivitet vid bassängkanten, dykutrustningar låg på ett spikrakt led där varje pryl hade sin särskilda plats. Instruktörerna hade hela tiden vakande ögon på verksamheten och stöttade om så behövdes. Efter en stund stod de där på ett led, en och annan svettdroppe kunde skönjas, det var snart dags att ta sig vatten över huvudet.

Dykpar tar sig under ett hinder. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Attackdykarutbildning i fullgång

De blivande attackdykarna var nu inne på sin andra utbildningsvecka och stod nu beredda att få hoppa i bassängen och genomföra dagens utmaningar under ytan.
Utbildningen till attackdykare som är ca nio veckor lång, varvas såväl med teori såväl som praktik med en hela tiden stegrad svårighetsgrad.
De två första veckorna inleddes i bassäng och omfattade grundläggande utbildning i syrgasdykning samt utbildning i dyk-medicin, fysik, säkerhet och dyk-metodik.
Veckorna syftade också till att eleverna skulle bli förtrogna med utrustningen och i alla lägen kunna hantera den på ett säkert och korrekt sätt. Därför lades mycket tid på mängdträning och rutiner som alltid följs vid dykningar oavsett om det är inom, utomhus, under mörker, dagtid eller vid olika miljöer.

– Det är den mest krävande och utmanande utbildning jag har genomfört, den ställer enormt stora krav på individen, minsta misstag kan få förödande följder, sa en av dykeleverna.

Jobbar alltid parvis

Eleverna jobbar alltid som ett stridspar både på land och under ytan. Inom stridsparen hjälper man hela tiden varandra med bland annat förberedelser och kontroller inför lösandet av olika uppgifter. Även då eleverna självständigt förberedde sig inför dyken, skedde hela tiden noggranna uppföljningar av instruktörerna inför, under och efter varje dyk.

– Dykelev Karlsson anmäler sig klar för dyk

Efterhand som dykparen godkändes av dykinstruktören, fick de hoppa i vattnet och påbörja övningsmomenten.
På botten av bassängen fanns en bana med olika hinder som dykparen skulle hantera. Hela tiden fanns en instruktör med under ytan som aktivt följde elevernas arbete och instruerade eller gav feedback vid behov.

Utbildningen fortsätter utomhus

Innan eleverna började dyka utomhus fick de visa att de behärskade både sin utrustning och att lösa uppgifter av olika svårighetsgrad under ytan.  Ett delprov genomfördes där dykarna utsattes för en del utmaningar under ytan som gav kvittens på om de var redo för nästa fas utomhus.
Utomhusperioden fokuseras inledningsvis på kortare navigationsbanor där eleverna får lära sig att uppskatta sin egen fart genom vattnet samt hålla rätt kompasskurs och rätt djup.
Efterhand ökar svårighetsgraden och navigationsbanorna blir längre och med inslag av riktningsändringar och taktisk uppträdande.

Intensiv utbildning

Våren på kustjägarkompaniet har varit fullspäckat där fokus främst har varit att öka den enskilde soldatens färdigheter inom olika områden. Utbildningen har varit omfattande med bland annat grundkurs kustjägarutbildning, grupps strids, fast och rörlig spaning, skytte, fysisk träning för att nämna något. Kompaniet har dessutom deltagit på flertalet övningar under våren som ett led i utbildningen.
Även om hösten blir minst lika intensiv med befattnings- och specialistutbildning, är kompaniets personal belåtna till att ha nu börjat sina befattningsutbildningar, de blivande attackdykarna inte minst.