Dags att gå ut på arbetsplatsen

De soldater som efter första omgångens Grundläggande militära utbildning (GMU) anställdes på Ing 2 ska nu ut på sina arbetsplatser. Med en dygnslång utbildningskontroll i form av en strapatsövning avslutades den fjorton veckor långa fältarbetsutbildningen.

Foto: Peter Gustafsson/Ing 2/Försvarsmakten
Alexander Furubrink, Erik Gylfe, Philip Olsson och Rasmus Malm under en rast på strapatsövningen.
Alexander Furubrink, Erik Gylfe, Philip Olsson och Rasmus Malm under en rast på strapatsövningen. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2/Försvarsmakten
Basker på! Ett uppskattat kommando.
Basker på! Ett uppskattat kommando. Foto: Mattias Gleisner/Ing 2/Försvarsmakten
Alexander Furubrink, Erik Gylfe, Philip Olsson och Rasmus Malm under en rast på strapatsövningen. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2/Försvarsmakten
Basker på! Ett uppskattat kommando. Foto: Mattias Gleisner/Ing 2/Försvarsmakten

Under fjorton veckor har 33 soldater utbildats i de grundläggande kunskaper och färdigheter som alla fältarbetssoldater måste ha. Då de slutade sin GMU i slutet av april sökte de alla och fick en provanställning som soldater på Ing 2. En provanställning som sträcker sig ytterligare cirka två månader. Under tiden sedan anställning har de fortsatt sin gemensamma utbildning och förkovrat sig vidare. Nu väntar arbetsplatsen vid respektive kompani och den efterlängtade befattningsutbildningen till just det jobb de sökt. De ska nu bli allt från hund- eller maskinförare till soldater i avancerad sökgrupp eller ammunitions- och minröjare.

Under utbildningen har de bland mycket annat lärt sig att strida i bebyggelse, bygga broar och att minera. De har också haft minhotsutbildning, vapentjänst och alla har fått utbildning i sprängtjänst. De har sedan utbildningen började alla varit anställda och alltså haft utbildningen som sitt jobb.
– Nu har alla soldater som kommer att bära ingenjöremblemet på kragspegeln en gemensam grund att stå på. De har till exempel alla fått ett militärt sprängkort och de har alla byggt de manuella brosystemen. Det är oerhört viktig bakgrundskunskap för en fältarbetssoldat, säger kapten Håkan Friman som varit en av de ansvariga för utbildningen.

Avslutande kontroll

Fältarbetsutbildningen avslutades med en utbildningskontroll under ett dygn då de tillsammans i små grupper sattes på prov. Övningen innehöll mycket orientering och förflyttningar till fots men också en hel del olika tester. De testades i att kunna hantera sin utrustning och att använda sina vapen och i olika fältarbetsmoment. Nattmarschen kombinerat med att med hjälp av rep fira sig ner för vattentornet i Eksjö blev den största utmaningen. Efter avslutad utbildningskontroll fick soldaterna vid en ceremoni byta fältmössan mot den efterlängtade baskern.

Alexander Furubrink, Erik Gylfe, Philip Olsson och Rasmus Malm ingick i samma grupp under utbildningskontrollen. De är alla fyra övertygade om att de valt rätt arbetsplats. Utmaningarna i jobbet lockar och nu är de ivriga att få påbörja sin befattningsutbildning.

– Det är ett härligt jobb det här, att få så mycket utbildning hela tiden, kommenterar Rasmus Malm som är soldat i en avancerad sökgrupp.