Bli soldat vid SkyddC

Har du gjort värnplikten vid SkyddC i Umeå? Är du intresserad av att bli soldat med tidvis tjänstgöring?

CBRN-funktiopnens gemensamma märke. Foto: Försvarsmakten
Upprättande av knäppetält.
Upprättande av knäppetält. Foto: Lena Olken, SkyddC
Provtagning av misstänkt ämne.
Provtagning av misstänkt ämne. Foto: Pauline Demetriades / SkyddC
Upprättande av knäppetält. Foto: Lena Olken, SkyddC
Provtagning av misstänkt ämne. Foto: Pauline Demetriades / SkyddC

Som du kanske känner till vid det här laget är den allmänna värnplikten vilande. Försvarsmakten har i stället anställda soldater som tjänstgör kontinuerligt, men ska även ha en kategori som tjänstgör tidsbegränsat.

Vid SkyddC finns CBRN-kompaniet med två CBRN-plutoner där vi ska ha 26 anställda soldater. De, tillsammans med dagens officerare och specialistofficerare, utgör stommen till SkyddC krigsförband; 1.CBRN-kompaniet. Utöver dessa ska vi kontraktera cirka 20 soldater för tidvis tjänstgöring, d v s de kallas in för tjänstgöring i en knapp vecka i november i år och cirka två veckor i augusti nästa år.

Vi söker dig som vill arbeta i en lätt rekognoseringsgrupp, ledningsgrupp eller i sanerings-/underhållsgrupp. Vi söker även soldater med sjuksköterskeexamen. Det är önskvärt att du har en bakgrund från SkyddC.

Har du frågor eller bara funderar i största allmänhet ska du inte tveka att ta kontakt med oss för att få mer information.