Anläggningen håller för tuffa tag

I juni i år invigdes Försvarsmaktens enda träningsanläggning för strid i bebyggelse med hela kompanienheter.  Anläggningen finns vid Markstridsskolan och tanken är att förband ska kunna träna såväl med stöd av simulatorer som med skarp ammunition inne i anläggningen. För att det ska ske på ett säkert sätt måste man veta vad som händer med byggnader som utsätts för olika typer av skarp ammunition. Därför genomfördes under förra veckan en rad olika test som är avgörande för säkerheten inne i anläggningen.

Förbanden ska kunna köra inne i anläggningen med stridsvagn och stridsfordon på gatunät samt kunna skjuta med både burna och fordonsmonterade vapen mot mål utanför anläggningen. Foto: Combat camera/Försvarsmakten

– Inom Försvarsmakten testas all utrustning noggrant för att klara av de krav som ställts och den här anläggningen är inget undantag, säger chefen för Markstridsskolan, överste Michael Claesson.

Det finns en rad olika krav som anläggningen ska leva upp till. Bland annat ska förbanden kunna köra inne i anläggningen med stridsvagn och stridsfordon på gatunät samt kunna skjuta med både burna och fordonsmonterade vapen mot mål utanför anläggningen.  Dessutom ska förbanden kunna skjuta med eldhandvapen, kulspruta och pansarvärnsvapen från ett särskilt teknikhus och från ett antal byggnader i anläggningen. Vid särskilda platser ska det även finnas möjlighet att använda skarpa minor, spräng- och tändmedel.

Själva testen skedde bland annat genom att skjuta med de flesta ingående vapensystem inom manöverbataljon förstärkt med stridsvagnar från ett antal platser inom träningsanläggningen. Efter varje genomfört test gjordes en noggrann genomgång av vad som hänt med byggnader och gator. Resultatet uppvisade bland annat tryckpåverkan på byggnaderna.

Nästa steg blir att utbilda och träna ett mekaniserat skyttekompani från Skaraborgs regemente under november månad. Under 2012 kommer ett nytt simulatorsystem levereras och från och med 2013 kommer anläggningen vara fullt igång för att utbilda och träna kompanier i strid i bebyggelse.  Anläggningen kommer att erbjuda Försvarsmaktens förband möjligheten att öva realistiskt under säkra former samt ge officerare och soldater bättre möjligheter att förstå verkan och sammanhang av olika vapensystem i bebyggelse.