Utbildningsstart för nya kadetter

Måndagen den 15 augusti började utbildningen på Karlberg för kadetterna på den 219:e kursen i obruten följd. Det är cirka 110 kadetter som skall genomföra den tre år långa utbildningen till officer.

Inskrivning av anländande kadetter. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Kadetterna Emma Gustafsson och Michael Mattsson.
Kadetterna Emma Gustafsson och Michael Mattsson. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Kompanichefen, kapten Johan Larsson tar emot kadetterna på inryckningsdagen.
Kompanichefen, kapten Johan Larsson tar emot kadetterna på inryckningsdagen. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Kadetterna Emma Gustafsson och Michael Mattsson. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Kompanichefen, kapten Johan Larsson tar emot kadetterna på inryckningsdagen. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten

Bland de inryckande träffade jag kadetten Emma Gustafsson som har tjänstgjort på Luftvärnsregementet i Halmstad. Hon gjorde sin värnplikt där 2009-2010 och fortsatte efter det som soldat i Nordic Battlegroup som Sverige satte upp 2010-2011. På frågan vad som fick henne att välja officersyrket säger hon att hon trivs bra i Försvarsmakten och ser utbildningen till officer som ett lämpligt sätt att fortsätta arbeta i försvaret. Att det är mycket teoretiska studier på officersprogrammet ser hon inte som något problem.

Michael Mattsson var en annan kadett som jag talade med i samband med inryckningen. Han har arbetat som specialistofficer på Luftvärnsregementet under 3 års tid och var ställföreträdande gruppchef för den grupp som Emma tjänstgjorde i under tiden i Nordic Battlegroup. Han säger att han väljer att gå vidare för att bli officer, eftersom arbetet som specialistofficer i stor utsträckning innebär tekniskt arbete. Han tycker själv om att planera och strukturera, vilket gör att han tror att arbetet som officer kommer att passa honom bättre.

Kadetterna inleder nu sin utbildning med två preparandveckor där de skall hämta utrustning, få information om skolan och genomföra ett antal utbildningskontroller för att veta om det behöver kompletteras något i deras militära utbildning för att kunna genomföra officersprogrammet. Den tredje veckan är det så dags för en övning som kallas Ledarskap och självkännedom (LOS) som genomförs ute i fält. Efter detta övergår utbildningen till mer teoretisk utbildning på Karlberg under Försvarshögskolans ledning.

Mer om hur de första veckorna ser ut i stora drag kan du läsa i artikeln från förra årets inryckning (länk i högerspalten).