Utbildning som utmanar

Nästan 300 män och kvinnor har ryckt in på sex olika skolor för att utbilda sig till specialistofficerare i Försvarsmakten – ett yrke med många olika inriktningar och möjligheter.– Jag ser fram emot en ny utmaning, att få komma vidare i Försvarsmakten, säger Diana Svensson-Köhler, en av de 104 som ryckte in på Militärhögskolan Halmstad.

104 förväntansfulla kadetter stod uppradade till inryckningsceremoni vid Militärhögskolan Halmstad. Foto: Sven-Olof Willhöft/Försvarsmakten
Diana Svensson-Köhler har arbetat som sjöman i marinen sedan hon gjorde lumpen. Nu ska hon bli vapentekniker med marin inriktning.
Diana Svensson-Köhler har arbetat som sjöman i marinen sedan hon gjorde lumpen. Nu ska hon bli vapentekniker med marin inriktning. Foto: Sven-Olof Willhöft/Försvarsmakten
Felipe Bustamante har just gått GMU och KMU, och ska nu bli specialistofficer och flygtekniker.
Felipe Bustamante har just gått GMU och KMU, och ska nu bli specialistofficer och flygtekniker. Foto: Sven-Olof Willhöft/Försvarsmakten
Johan Kocman har flera års yrkeserfarenhet inom IT, men ska nu bli specialistofficer inom und/säk i armén.
Johan Kocman har flera års yrkeserfarenhet inom IT, men ska nu bli specialistofficer inom und/säk i armén. Foto: Sven-Olof Willhöft/Försvarsmakten
Diana Svensson-Köhler har arbetat som sjöman i marinen sedan hon gjorde lumpen. Nu ska hon bli vapentekniker med marin inriktning. Foto: Sven-Olof Willhöft/Försvarsmakten
Felipe Bustamante har just gått GMU och KMU, och ska nu bli specialistofficer och flygtekniker. Foto: Sven-Olof Willhöft/Försvarsmakten
Johan Kocman har flera års yrkeserfarenhet inom IT, men ska nu bli specialistofficer inom und/säk i armén. Foto: Sven-Olof Willhöft/Försvarsmakten

– I ert kommande yrke kommer ni att möta en vardag som kantas av ansvar för andra människor, och ansvar för materiel, sa Militärhögskolans chef Hans Hansson, som i sitt välkomsttal också uppmanade de studerande att ta ansvar för sina studier och sin framtid i Försvarsmakten.

Diana Svensson-Köhler gjorde lumpen 2008 och har sedan dess arbetat som sjöman i marinen, bland annat på insatsen i Adenviken där hon var skytt. Nu vill hon gå vidare inom Försvarsmakten och har valt inriktning Vapentekniker Sjö.
– Jag vill ha ett praktiskt jobb, säger hon. Jag har träffat många yrkesofficerare på båtarna, och jag vill också ha det jobbet. Vapentekniker har många olika uppgifter, och man klarar sig inte utan dem.

De 104 studerande vid Militärhögskolan Halmstad har inriktning mot und/säk, stridsledning (stril) eller tekniker, och mot alla tre försvarsgrenarna. Bland dem finns män och kvinnor i olika åldrar, med blandade erfarenheter. Den första terminens studier innehåller ämnen som ledarskap, krigsvetenskap, pedagogik, militärteknik och fysiskt stridsvärde. Därefter går de vidare mot sin specialisering vid någon av Försvarsmaktens fack- och funktionsskolor.

Merparten av dem som rycker in har sin behörighet från värnpliktsutbildningen i det ”gamla” systemet, medan cirka 20 procent har gått den första omgången av grundläggande militär utbildning (GMU), och därefter kompletterande militär utbildning (KMU) för att kunna börja specialistofficersutbildningen. Två av dem som gått den nya vägen är Johan Kocman och Felipe Bustamante, som nu ser fram emot nya utmaningar.
– Det har varit intressant, spännande och lärorikt. Man har fått tänja sina egna gränser, och se hur militärlivet fungerar. Nu ska det bli intressant med tekniken, säger Felipe, som ska bli flygtekniker.

Johan Kocman har jobbat med IT och IT-säkerhetsfrågor i många år, men har valt att sadla om, med inriktning Und/säk Mark där hans tidigare erfarenheter kan komma till nytta.
– Jag kommer att jobba med spaning, i fält eller i en stab, säger han. De arbetsuppgifterna finns ingen annan stans. Jag ser oändligt många dörrar framför mig, med olika möjligheter att bygga vidare och byta arbetsmiljö, kanske även utomlands.