Träning först – insats sedan

Ammunitions- och minröjningspersonalen på Ing 2 lever i en ständig cykel av träning och insats. Kunskaper och färdigheter måste hela tiden hållas aktuella för att kunna ge bästa resultat under arbetet i insatsområdet i Afghanistan.

Samövning med helikopter ger träningen realism. Foto: Peter Gustafsson/Försvarsmakten
En upphittad granat märks ut med färg.
En upphittad granat märks ut med färg. Foto: Peter Gustafsson/Försvarsmakten
Den upphittade granaten friläggs för att kunna oskadliggöras.
Den upphittade granaten friläggs för att kunna oskadliggöras. Foto: Peter Gustafsson/Försvarsmakten
En upphittad granat märks ut med färg. Foto: Peter Gustafsson/Försvarsmakten
Den upphittade granaten friläggs för att kunna oskadliggöras. Foto: Peter Gustafsson/Försvarsmakten

Övningarna måste vara realistiska och pröva oss på alla moment, säger medlemmarna i en av CMD-grupperna (Conventional Munitions Disposal) vid Ing 2. Självklart måste vi mängdträna en massa olika delmoment och detaljer men de sammansatta övningarna ger oss mest.

En camp i insatsområdet har utsatts för granatbeskjutning. En CMD-grupp får i uppgift att identifiera och oskadliggöra eventuella oexploderade granater. Gruppen transporteras till området med helikopter. Väl på plats samverkar gruppen med personal från förbandet som drabbats och får värdefull information om granatattacken och skyddet på platsen. Gruppchefen funderar ut ett tillvägagångssätt och gruppen påbörjar sitt arbete med att ta hand om den ammunition som ligger kvar i terrängen. Detta är ett av alla de scenarier som övas under träningen hemma i Eksjö.

Det är viktigt att alla metoder för hur olika typer av ammunitionseffekter ska tas om hand övas. Det är dock minst lika viktigt att gruppens samarbete tränas. Ingen uppgift kommer att vara den andra lik och gruppmedlemmarna kommer att utsättas för stor psykisk påfrestning vid en insats. Under sådana pressade förhållande är gruppens förmåga att lösa en uppgift tillsammans avgörande.

Under träningsperioden före en rotation till Afghanistan valideras också gruppens förmåga. Det vill säga gruppen testas noga så att den verkligen kan utföra de rätta åtgärderna under ett uppdrag.

– Valideringen är ett bra kvitto på att vi är klara för insats säger chefen för gruppen som tränar. Då vet inte minst vi själva att vi är så väl förberedda som vi någonsin kan vara inför våra uppdrag.