Svensk trupp i strid - afghansk polis dödade civil pojke

Svensk trupp som patrullerade med afghansk polis hamnade vid halvfem-tiden i morse, afghansk tid, i strid väster om Balkh stad. Under skottväxlingen mellan afghansk polis och beväpnade motståndare dödades en afghansk pojke.

De afghanska poliserna och de svenska soldaterna var ute på rutinuppdrag då de besköts. Det svenska fordonet förflyttades för att kunna stödja afghanerna med eld. De afghanska poliserna stannade kvar och gick till motattack.

En svensk soldat avlossade skott mot angriparna. Under eldstriden mellan de afghanska poliserna och angriparna dödades en civil pojke.

- Den svenska soldaten sköt direkt mot mynningsflammorna. De afghanska poliserna däremot sköt både med handeldvapen och granateld mot flera platser och byggnader under striden, säger chefen för den svenska Afghanistansstyrkan, Rickard Johansson.

Trots att pojken fick vård på platsen och fördes till ett lokalt sjukhus av den afghanska polisen gick hans liv inte att rädda. Afghansk polis arbetar på att identifiera den döde pojken, som enligt deras bedömning var mellan 12 och 15 år gammal.

- Varje civil afghan som dödas är en för mycket. Vi beklagar från den svenska sidan pojkens död djupt, säger överste Rickard Johansson.

Händelsen utreds nu av både afghanska myndigheter och av Isafs regionala kommando för Norra Afghanistan, enligt rutin när civila dödas. Händelsen utreds som en afghansk fråga.