Svensk enhet i strid

Under morgonen var en svensk enhet som patrullerade tillsammans med afghanska enheter i strid i området väster om Mazar-e-Sharif.

Vid stridigheten besköts enheten med finkalibrig eld. Ingen av de svenska soldaterna har skadats vid striden. I samband med patrullen fann enheten en IED, en improviserad sprängladdning, som förstördes på platsen.