Styrka, smidighet och kondition

Hel in – Hel ut är ett uttryck som gäller i Försvarsmakten. Det innebär att du skall rycka ut från övning eller tjänst i samma hälsotillstånd och gärna med bättre fysisk förmåga än när du ryckte in. För att mäta den fysiska prestationsförmågan används ett fälttest tillsammans med ett multitest styrka.

Fälttestet anses av många som det jobbigaste testet. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Närskyddsplutonen är flitiga besökare på träningslokalen och i löparspåret.
Närskyddsplutonen är flitiga besökare på träningslokalen och i löparspåret. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Flera är sugna på att springa hinderbana och se hur långt man är efter Luftvärnsregementets Kenny Perssons tider på militära OS.
Flera är sugna på att springa hinderbana och se hur långt man är efter Luftvärnsregementets Kenny Perssons tider på militära OS. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Närskyddsplutonen är flitiga besökare på träningslokalen och i löparspåret. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Flera är sugna på att springa hinderbana och se hur långt man är efter Luftvärnsregementets Kenny Perssons tider på militära OS. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten

Genom att vara vältränad är risken för skador betydligt lägre, du mår bättre och tar till dig kunskap lättare. Dessutom har du betydligt större utbyte av tjänsten om du är vältränad och orkar hålla samma tempo som dina kollegor. Ingen kedja är ju som bekant inte starkare än sin svagaste länk.

Precis som alla i Försvarsmakten skall samtliga i 62:a luftvärnsbataljonen genomföra och klara de fysiska krav som ställs på respektive befattning.
– Det innebär att alla skall träna minst två gånger per vecka, ha en träningsplan och en målsättning förklarar bataljonchef Torkel Nordwall.

Multitest styrka består av fem olika deltester som genomförs i en följd. Varje deltest har ett minimikrav och en maxpoäng. För att bli godkänd skall du minst nå miniminivån i alla deltester. Du samlar poäng genom att göra fler antal, centimeter eller sekunder på varje moment. Testerna är push-ups, sit-ups, vertikala upphopp, rygghäng och armhäng. Se länken "Fysiska krav för anställning i insatsenhet" till höger.

Fälttestet genomförs genom löpning 2000 meter i stridsutrustning. Med stridsutrustning menas kängor, motoroverall, skyddsväst, stridsväst, hjälm, 1 liter vatten i vattenflaska, vapen Ak 5 samt vapentillbehör.

Kraven för 62:a luftvärnsbataljonen är minst 175 poäng på multitesten och fälttesten skall springas på max 12 minuter och 30 sekunder för alla utom närskyddsplutonen som skall klara det på mindre än 11 minuter och 30 sekunder. Merparten i bataljonen har klarat dessa krav sedan tidigare insatser i utlandsstyrkan eller i någon av de två Nordic Battlegroup som Sverige har deltagit i. Flera soldater har dessutom klarat de högsta kraven i FM Atlet.

– Förbandet håller god standard, men alla har förbättringspotential. Ben och överkropp tränas flitigt men ofta glöms den viktiga bålmuskelaturen säger stridsgruppchefen Andreas Westermark.

Vid bataljonens nästa krigsförbandskurs våren 2012 skall alla genomföra multitest och fälttest med godkänt resultat. Fram till dess så kommer alla som önskar att erbjudas stöd i form av ett träningsprogram och en träningsdagbok. Dessutom finns många regementen runt om i Sverige som vid behov kan ge särskilt stöd.