Röjning av sprängmedel i Storsjön

Vid 19-tiden i fredags, den 5 augusti, hördes en stor knall i närheten kring Vallsundsbron vid Storsjön. Det var personal från Försvarsmaktens röjdykardivision som röjde ett parti av sprängämnet tovex efter tips från allmänheten.

På fyndplatsen hittades ett stort antal förpackningar av sprängämnet tovex (civilt sprängmedel inom byggindustrin). Foto: Röjdykardivisionen/Försvarsmakten
Med en lånad båt av polisen påbörjades dykningarna dagen efter anmälan, för att lokalisera sprängmedlet.
Med en lånad båt av polisen påbörjades dykningarna dagen efter anmälan, för att lokalisera sprängmedlet. Foto: Röjdykardivisionen/Försvarsmakten
Ett stort dån hördes och ett mindre uppkast av vatten blev resultatet. Allt explosivämne förstördes i detonationen.
Ett stort dån hördes och ett mindre uppkast av vatten blev resultatet. Allt explosivämne förstördes i detonationen. Foto: Röjdykardivisionen/Försvarsmakten
Med en lånad båt av polisen påbörjades dykningarna dagen efter anmälan, för att lokalisera sprängmedlet. Foto: Röjdykardivisionen/Försvarsmakten
Ett stort dån hördes och ett mindre uppkast av vatten blev resultatet. Allt explosivämne förstördes i detonationen. Foto: Röjdykardivisionen/Försvarsmakten

I förra veckan anmälde civila dykare att de hittat sprängmedel under ett dyk nära Vallsundsbron, Östersund. Personerna gjorde helt rätt och tog positionen där de hittat farligheterna och anmälde sitt fynd till polisen som i sin tur kontaktade Försvarsmakten enligt rutin vid minröjningar.

Med en lånad båt av polisen påbörjades dykningarna dagen efter anmälan, för att lokalisera sprängmedlet. Personalen försökte kontakta vittnet för att få ytterligare information om var det andra sprängmedelsfyndet hade legat, dock utan resultat. Detta medförde att endast fyndplatsen som angivits med GPS kunde lokaliseras.

På fyndplatsen hittades ett stort antal förpackningar av sprängämnet tovex (civilt sprängmedel inom byggindustrin), samt en bärkasse innehållande sprängpatroner och en rulle civil pentylstubin.

Noga beräkningar innan detonation

Efter observationer och riskberäkningar med tanke på hur länge sprängämnena legat på botten togs beslutet att destruera på plats, i vattnet. Polisen gav sedan tillstånd att spränga och förvarnade sina enheter samt SOS Alarm. Efter att röjdykarna placerat ut sprängdeg och tagit ut säkerhetsavstånd gentemot personer och byggnader i närheten var området redo för röjning.

Ett stort dån hördes och ett mindre uppkast av vatten blev resultatet. Allt explosivämne förstördes i detonationen.
– Försvarsmakten beklagar om personer som hörde explosionen känt sig oroliga men vill påpeka att ingen risk förelåg för någon utanför riskområdet. Beslutet att informera befolkningen ligger hos polisen efter att Försvarsmakten informerat polisen, säger Emil Silfverberg.

Det genomfördes även dykningar i försök till att hitta fyndplats två, där det enligt vittnespersonerna skulle finnas mer sprängämnen. Men utan den exakta positionen från iakttagarna fann man inget sprängmedel. Samtidigt fick enheten ett samtal om en saknad person i Värmland och därför begav de sig dit för att hjälpa polisen att genomföra dykningar. 

Rutiner vid fynd av sprängmedel

Om civila påträffar någon form av objekt som kan liknas vid ammunitions effekt så som till exempel granat eller mina skall man absolut inte vidröra objektet. Man ska märka ut platsen där fyndet gjordes med så stor noggrannhet som möjligt med en boj eller liknande. Det är också bra att ta ut GPS-position eller referenser på land. Detta för att underlätta röjningsarbetet. Därefter ska polisen meddelas som i sin tur kommer meddela Försvarsmakten och begära stöd från röjdyk.