Rekryteringen följer planen

Just nu genomför 62:a luftvärnsbataljonen på Luftvärnsregementet, Sveriges första krigsförbandsövning för tidvis tjänstgörande soldater. Det är mindre än ett år sedan man började rekrytera soldater. Allt har gått snabbt och enligt plan, från det att Lv 6 fick uppdraget av högkvarteret fram till idag och den pågående övningen.

Semestertider är bästa perioden för att öva med tidvis tjänstgörande soldater, GSS/T. De tar semester, tjänstledigt eller har studieuppehåll. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Andreas är sjuksköterska på ambulansen, civilt och i 62:a luftvärnsbataljonen.
Andreas är sjuksköterska på ambulansen, civilt och i 62:a luftvärnsbataljonen. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Emil, fallskärmsjägare med internationell insatserfarenhet som studerar juridik.
Emil, fallskärmsjägare med internationell insatserfarenhet som studerar juridik. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Stridsgruppchefen, Andreas Westermark leder ett förband med många specialister.
Stridsgruppchefen, Andreas Westermark leder ett förband med många specialister. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Andreas är sjuksköterska på ambulansen, civilt och i 62:a luftvärnsbataljonen. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Emil, fallskärmsjägare med internationell insatserfarenhet som studerar juridik. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Stridsgruppchefen, Andreas Westermark leder ett förband med många specialister. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten

Det var i juni 2010 som Lv 6 som första förband i Sverige fick uppdraget att rekrytera och redan under 2010 genomföra repetitionsutbildning med upp till 150 tidvis tjänstgörande soldater (GSS/T). I mitten av augusti startade rekryteringen. Lv 6 gick ut på bred front och provade flera olika sätt för att informera och rekrytera.

Framgången kom när de utsedda plutoncheferna rekryterade från förband där de själva tjänstgjort. De flesta nu rekryterade soldaterna har antingen varit värnpliktiga vid Lv 6, tjänstgjort vid Nordic Battlegroup 2008 eller i internationella insatser.
– Det är klart man ställer upp när chefen ringer, säger en av soldaterna. Man vet ju liksom vad man kommer till och att det blir bra.

Tre månader senare, i november, var cirka 125 soldater rekryterade och ledningen redo att starta upp förbandet. 62:a luftvärnsbataljonen genomförde då sin första gemensamma aktivitet, en så kallad ”särskild övning förband”. Övningen var fyra dagar lång med ett brett och intensivt övningsprogram.

Syftet var att snabbt komma igång med verksamheten, utrusta soldaterna, skapa förbandsanda samt identifiera och åtgärda utbildningsbehov. Det var också viktigt att presentera cheferna och att alla skulle träffas, allt från soldat till bataljonchef. Det var långa dagar med många övningsmoment och högt tempo. Fokus låg på repetitionsutbildning för alla, och efter övningen hade kompani- och bataljonsledning fått ett mått på gruppens och förbandets samlade förmåga, och vilka utbildningsbehov som fanns. Den enskilde soldaten fick också klart för sig sina styrkor och förbättringsområden.

Efter övningen var det många nöjda soldater som ville ha mer och det snart. Att snabbt starta upp förbandet med en intensiv flerdagarsövning var ett mycket lyckat drag. Rekryteringen fortsatte genom att det goda ryktet om övningen spred sig bland deltagande soldaters vänner och nätverk.
– Jag fick reda på det via en kompis på Facebook så jag ringde upp plutonchefen och sa att jag också ville vara med, säger en soldat. 

Samtliga soldaterna besvarade en enkät om rekryteringen, och några soldater djupintervjuades som komplement till enkäten. Resultaten från enkät och intervjuer har gett värdefull kunskap och viktiga synpunkter från soldaterna.

– Vi har i dag cirka 140 soldater med rätt kompetens, hög motivation och stort engagemang, säger bataljonschefen Torkel Nordwall. År 2017 skall bataljonen bestå av nästan 700 personer. Har du viljan och rätt kompetens är du välkommen till 62:a luftvärnsbataljonen.