Örnen har landat

”Launch, launch, launch” hörs det på radion. Kort därefter trycker chefsteknikern på knappen som skickar iväg farkosten från startrampen. Örnen försvinner snabbt upp i skyn på väg för att lösa sin uppgift.

Den svenska Afghanistanstyrkan får nya skarpa ögon i skyn. Det taktiska UAV-systemet ”Örnen” (obemannad luftfarkost) har anlänt till insatsområdet enligt plan och efter forcerad anskaffning.

Nya obemannade flygfarkosten Örnen på startbanan. Foto: Privat

Farkosten har god räckvidd och lång flygtid i jämförelse med äldre system, vilket gör att inhämtningen kan ske under helt andra förutsättningar. En UAV har många användningsområden. Den viktigaste uppgiften är att inhämta information i form av rörlig bild som sedan kan bearbetas till underrättelser. Dessa underrättelser används exempelvis till att öka säkerheten för det svenska förbandets personal i området. 

Piloten och sensoroperatören flyger och opererar kamerorna fokuserat. De båda har sin plats i den markstation därifrån farkosten styrs. Pilotens uppgift är att styra farkosten för att sensoroperatören skall få bästa möjliga förutsättning att observera objekten på marken. Utanför förbereder samtidigt teknikerna redan för landning och nästa flygning. Detta trots att farkosten har en flygtid på cirka sex timmar.

I plutonen ingår personal med varierande bakgrund, dessa har sina rötter ifrån armén, marinen och flygvapnet. Flertalet har dessutom lång erfarenhet av just obemannade farkoster efter att ha arbetat med det nu avvecklade UAV-systemet Ugglan. Inför insatsen har det varit en intensiv utbildningsperiod som innefattat allt från flygutbildning utomlands, till stridsträning i de svenska skogarna.

– Tower, request clearance for landing, säger piloten på flygradion. Farkosten är nu på väg in för landning efter att uppgiften är löst. Kort därefter landar Örnen, teknikerna står beredda vid sidan av banan för att direkt iordningsställa farkosten för nya uppdrag. Trots att farkosten nu har landat har bearbetningsgruppen fortfarande mycket kvar att arbeta med. De har till uppgift att sammanställa den inhämtade informationen till underrättelser som sedan delges till förbandet. Gruppen består av personal som är speciellt utbildad för att kunna analysera det bildmaterial som inhämtats.

Den här tillförda spaningsförmågan ger förbandet bättre beslutsunderlag inför och under operationer och därmed ökar soldaternas säkerhet. Normalt tar det flera år att tillföra ett nytt flygande system men efter ett intensivt arbete har tiden radikalt kunnat förkortas.

Förmågan byggs upp efterhand till i slutet av 2011. Främst handlar det om att uthålligheten utökas, det vill säga att antalet flygtimmar blir fler. Efterhand som personal och materiel trimmas in i sina uppgifter kommer effekten av systemet att öka.

Plutonen tillhör regementet K 3:s 32:a underrättelsebataljon. Bataljonen söker kontinuerligt personal för bemanning av denna resurs. Gå in på http://www.forsvarsmakten.se/Jobba/Jobba-har/ och klicka dig vidare till lediga tjänster.