Nästa generation av maskinell truppminröjare på ingång

Testanläggning Norra Kulla stödjer i dagarna utbildningen kring Försvarsmaktens kommande generation av maskinell truppminröjare, TMR.

Försvarets materielverk, FMV med stöd av representanter från kroatiska leverantören DOK-ING utbildar försvarsmaktens personal kring grunderna för nya generationens truppminröjare TMR 1B (FMV beteckning) inom teknik, elektronik och handhavande.  

Deltagare

Officerare, som i sin tur ska utbilda soldater, utbildas och tränas i handhavandet. Viss problematik och uppgifter ska lösas på tid för att få betyg godkänd. Civilanställda från Eksjö garnison lär sig om maskinens tekniska och elektroniska detaljer för att kunna reparera maskinerna efter att de tagits i bruk av ingenjörsbataljonerna.

Hållbarhet

Minröjningsmaskinen är byggd för att röja truppminor, därav sitt namn och klarar mycket väl av en explosion av sådan. Skulle man i skarpt läge stöta på en betydligt kraftigare mina, en så kallad stridsvagnsmina, skulle den främre verktygsdelen, så kallat flail (ett slags kedjor), sprängas bort. Efter några timmars jobb skulle den vara utbytt med hjälp av reservdelar för ny flail och verktygsarm. Däremot skulle bäraren, själva maskinkroppen, vid en eventuell explosion med stridsvagnsmina förbli orörd. 

Finesser

Det elektroniska systemet är numera inbyggt vilket gör att TMR 1B har en mycket större hållbarhet och tål att användas i tufft väder. Handkontrollen och hela datorn är bättre rustade för tuff hantering. Så när FMV levererar fyra kompletta system, innefattande containrar, handböcker samt TMR 1B till Försvarsmakten under hösten 2011 kommer de ersätta fem gamla maskiner som idag nyttjas inom fältarbetsfunktionen. 

Framtid

FMV har i uppdrag av Försvarsmakten att inom ramen för prov och försök köpa in ytterligare tre olika verktyg; roller-, gripper- och kamerasystem, utöver det flail och tiller verktyg (ett slags knivar) som redan används, från DOK-ING under 2012.

– Vi har varit här och testat våra maskiner både under 2008 och 2010 och känner oss välkomna här. Det är en väldigt bra anläggning som passar våra ändamål. Efter vi slutfört den här utbildningen ser vi fram mot att komma tillbaka och testa de andra verktygen under 2012, avslutade Darmanyan, som är kroaternas huvudansvarige representant, på plats på Norra Kulla i Eksjö.