Med pansarterrängbil som arbetsplats

När militära operationer planeras står de mobila sjukvårdsteamen högt på listan. För svenska soldater innebär ”fältambulansen” att kvalificerade livräddande insatser kan sättas in direkt på plats vid skador långt ute till fält.

MMT är soldater med uppdrag att rädda liv - och att ibland stå för en del logistik som matlagning på framskjutna posteringar. Foto: Försvarsmakten
Anna Lundström är ambulanssjuksköterska i det civila.
Anna Lundström är ambulanssjuksköterska i det civila. Foto: Försvarsmakten
Anna Lundström är ambulanssjuksköterska i det civila. Foto: Försvarsmakten

Platsen är en torr skördad åker där det vuxit bete till bondens kor och åsnor. Men om det skulle behövas blir platsen en landningsplats där gruppchefen Elias, som leder ett mobilt sjukvårtsteam, kan dirigera ner sjukvårdshelikoptrar. En skadad kan lastas ombord och sedan smattra österut i full fart mot det tyska fältsjukhuset.

I den svenska plutonen med skyttesoldater som har sitt nattläger här, vid byn Ali Zayi där flera attacker gjorts mot svenska och afghanska soldater, arbetar ett svenskt skyttekompani. Med i plutonen är en grupp sjukvårdare, som är ett så kallat Mobile Medical Team, MMT. En i gruppen med uppgift att på fältet ta hand om skadade soldater är sjuksköterskan Anna Lundström. Hon, som hemma i Sverige är ambulanssjuksköterska, är en av fyra soldater i gruppen, nu med en ”ambulans” i form av en pansarterrängbil.

– Vårt jobb är att hålla en skadad vid liv till dess att evakuering sker. Vi utför inte någon kirurgi men vi kan göra mycket, säger hon.
Anna Lundström sökte sig till tjänstgöringen i Afghanistan för att testa sig själv och sina yrkeskunskaper:
– För mig handlar det om att sätta sig själv i den svåraste situationen man kan i mitt yrke.

Hittills har MMT-grupperna tagit hand om afghanska soldater med lättare blessyrer men även vårdat de tre svenska soldater som skadades när deras fordon körde på en vägbomb i Ali Zayi-området. Soldaterna evakuerades sedan från platsen med amerikansk Black Hawk-helikopter.

Rödakors-symbolen som det mobila sjukvårdsteamet bär innebär att MMT:t även ska vårda skadade motståndare, berättar Elias, med bakgrund som flygbasjägare:
– Genèvekonventionen säger att vi ska behandla alla skadade lika.